תביעות חבות בגין נזקי גוף – עו"ד לבנה עובדיה

כאשר אדם נחבל בגופו בשל מפגע, מכשול או פגם, הוא זכאי במקרים רבים לקבל פיצוי על נזק גוף שנגרם לו מהגורמים האחראים למפגע. עו"ד לבנה עובדיה עוסקת שנים רבות בתחום דיני נזיקין, תביעות בגין נזקי גוף, בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח. לקוחותיה נהנים מעו"ד מקצועית, בעלת ידע רב שבאמצעותו היא סוללת את הדרך ביד רמה להצלחת התביעות בתיקים המשפטיים אותם היא מנהלת


עו"ד לבנה עובדיה עוסקת שנים רבות בתחום דיני נזיקין, תביעות בגין נזקי גוף. עו"ד עובדיה מתמחה בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח. לקוחותיה נהנים מעו"ד מקצועית, בעלת ידע רב שבאמצעותו היא סוללת את הדרך ביד רמה להצלחת התביעות בתיקים המשפטיים אותם היא מנהלת.

תביעות בגין נזקי גוף נגד עירייה או רשות מקומית
אדם הנפגע בדרך ציבורית בשל מפגע מכשול או פגם: עקב נפילה לבור, מעידה עקב מרצפות לא אחידות עם הבדלי גובה, מדרכה שבורה או מכל סיבה אחרת דומה, יכול לתבוע הן את העירייה שהמקרה קרה בשטח המוניציפלי שלה והן את חברת הביטוח שביטחה רשות זו נגד סיכוני צד ג'. מובן שעלולים להיות גורמים אחראים נוספים.

מומלץ לבצע כמה פעולות:

 • לצלם את המקום, שיעיד על המפגע וסיבת הנפילה. יש לוודא שהצילום יכלול גם מקום מזהה כגון: חנות מקומית כולל שלט הפרסום שלה, שם רחוב וכד'.
 • לדווח למוקד העירוני על המקרה ולשמור את מספר הפנייה.
 • לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני, רצוי ביום המקרה. יש לדאוג לפרט בפני הרופא את פרטי האירוע, כדי שיתועדו במסמכים הרפואיים. מומלץ לשמור על כל התיעוד הרפואי וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור לפגיעה.
 • לעיתים תיקון המפגע על ידי אותה רשות יכול להעיד על אחריותה.
 • פניה לעו"ד העוסק בתחום נזקי הגוף לקבלת יעוץ משפטי כבר בשלב הראשוני, יסלול בפניכם את הדרך להצלחת התביעה.

כל מקרה הוא מקרה בפני עצמו ונבחן לגופו של עניין מכל היבטיו המשפטיים.

תאונות חבות שנכנסות בגדר תאונת עבודה
תאונות המתרחשות בדרך לעבודה, במהלך שעות העבודה או בדרך חזרה ממקום העבודה בנסיבות שפורטו לעיל (פגיעה בדרך ציבורית בשל מפגע מכשול או פגם: עקב נפילה לבור, מעידה עקב מרצפות לא אחידות עם הבדלי גובה, מדרכה שבורה וכדומה) נכללות בקטגוריה של תאונות עבודה ובלבד שהעובד לא סטה מדרכו הרגילה.

במקרה שהאירוע נכנס בגדר תאונת עבודה מומלץ לבצע כמה פעולות:

 • במקרה שהעובד שכיר, על העובד לדווח על התאונה למעסיקו ולקבל ממנו טופס ב.ל. 250. במקרה של עצמאי הטופס הרלוונטי הוא ב.ל. 283.
 • לדווח למוקד העירוני על האירוע ולשמור את מספר הפנייה.
 • לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני, ולפרט בפני הרופא את פרטי האירוע תוך מתן דגש לעובדה, כי מדובר בתאונת עבודה ושימת לב כי פרטי האירוע מתועדים במסמכים הרפואיים. מומלץ לשמור על כל התיעוד הרפואי וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור לפגיעה.
 • להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס בל/211 תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • להגיש תביעה לנכות מעבודה באמצעות טופס בל/200 ולצרף את המסמכים הרפואיים, לאחר ההכרה בתאונת העבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • פניה לעו"ד העוסק בתחום נזקי הגוף וביטוח לאומי לקבלת יעוץ משפטי כבר בשלב הראשוני, יסלול בפניכם את הדרך להצלחת התביעה.
 • ליווי משפטי של עו"ד מומחה, עשוי להגדיל לכם את שיעורי הנכות בתקופת הנכויות הזמניות ובתקופת הנכות הצמיתה.
 • במקרה זה, בתום ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי נבחנת הגשת תביעה נגד הרשות המקומית וחברת הביטוח שביטחה אותה נגד סיכוני צד ג'.

הערה: האירוע שנבחן כאן הוא מקרה של נפילה בדרך ציבורית. כל אירוע תאונה אחר נבחן לגופו.

תאונות עבודה בתוך מקום העבודה – מפעל
עובד שנפגע במקום העבודה שלו, תוך כדי עבודה מומלץ לבצע כמה פעולות:

 • לדווח על התאונה למעסיקו ולקבל ממנו טופס ב.ל. 250.
 • לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני, ולפרט בפני הרופא את פרטי האירוע תוך מתן דגש לעובדה, כי מדובר בתאונת עבודה ושימת לב כי פרטי האירוע מתועדים במסמכים הרפואיים. מומלץ לשמור על כל התיעוד הרפואי וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור לפגיעה.
 • מומלץ במידת הצורך לצלם את אותו מפגע, מכשול או פגם שגרם לתאונה.
 • להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס בל/211 תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • להגיש תביעה לנכות מעבודה באמצעות טופס בל/200 ולצרף את המסמכים הרפואיים,

לאחר ההכרה בתאונת העבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 • פניה לעו"ד העוסק בתחום נזקי הגוף וביטוח לאומי לקבלת יעוץ משפטי כבר בשלב הראשוני, יסלול בפניכם את הדרך להצלחת התביעה.
 • ליווי משפטי של עו"ד מומחה, עשוי להגדיל לכם את שיעורי הנכות בתקופת הנכויות הזמניות ובתקופת הנכות הצמיתה.
 • בתום ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי נבחנת הגשת תביעה נגד המעסיק וחברת הביטוח שביטחה את המעסיק בביטוח חבות המעבידים.

הערה: האירוע שנבחן כאן הוא מקרה של תאונת עבודה במפעל. כל אירוע תאונה אחר נבחן לגופו.

נכות עבודה מזכה במוסד לביטוח לאומי
עובד שנפגע במהלך העבודה ועמד בפני ובעדה רפואית שקבעה לו שיעורי נכות מזכים, זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי:

מענק חד פעמי
נכות בשיעור שבין 10% ל – 19% מזכה במענק חד פעמי.

קצבת נכות מעבודה
נכות בשיעור % 20 ומעלה מזכה בקצבת נכות חודשית.

נכות עבודה שנקבעת במוסד לביטוח לאומי מתחת לנכות מזכה אין משמעה שאין זכאות לפיצוי מגורם אחר.

מאמר זה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור בו בלי להיוועץ עם עו"ד העוסק ובקיא בתחום.

עו"ד לבנה עובדיה