הליכי גירושין ומשמורת קטנים – עו"ד מיטל כסיף

הליכי גירושין הם תהליכים מורכבים מאד, הכוללים שינויים רבים וקבלת החלטות לא פשוטות בכל הנוגע לבני הזוג ולילדיהם מההיבטים הרגשיים והכספיים. עו"ד מיטל כסיף עוסקת בתחום דיני המשפחה במשך שנים רבות והיא בעלת ידע רב, המסייע רבות ללקוחותיה בהגיעם להחלטה על גירושין ואופן ההתנהלות בהליכי הגירושין.

הסכסוך בין הצדדים בהליך הגירושין
בני זוג המחליטים לסיים את פרק חייהם המשותפים, אמורים לטפל בכל ההיבטים של החלטה זו על כל השלכותיה.

 • כל הנושאים הקשורים לרבות המשך גידול ילדיהם המשותפים, היכן יגורו הילדים, מהו המקום שבו יחושו הילדים ביטחון לאחר פירוק התא המשפחתי? מה תהיה חלוקת זמני השהות בין ההורים, גובה דמי המזונות, והחלטות לגבי עתידם של הילדים.
 • חלוקת הנכסים והרכוש בין בני הזוג, חלוקת החובות (ככל שקיימים), מוניטין וכל כיו"ב.

 תכליתו של הסכם גירושין
לאחר שנפלה ההחלטה לפיצול התא המשפחתי, המצב האידאלי הוא להגיע להסכמות בין הצדדים ללא הגעה לעימותים דרך המסלול המשפטי. אפשר להגיע לכך, בהסכם הוגן תוך דאגה לכל הצדדים, או באמצעות הליך גישור אשר כיום מחויב בחוק.

לנגד עיני ההורים והגורמים המקצועיים סביב, עומדת בראש ובראשונה טובת הילד, לאפשר לו חיים נעימים, ונוחים כדי שהליך הפירוד לא יפגע בו נפשית, דבר שעלול לגרום להשלכות ארוכות טווח לכל אורך חייו, בפעילותו היום-יומית, בתפקודו בלימודים, וגם ביחסים החברתיים שלו גם כעת וגם בעתיד.

פתיחה מחודשת של הסכם הגירושין
דינו של הסכם גירושין זהה לכל הסכם אחר הנחתם בין גורמים שונים וקיבל תוקף של פסק דין. על פי הוראות החוק, חתימה על ההסכם בהתאם לחוק יחסי ממון, מחייבת את הצדדים והם אמורים לכבד הסכם זה על כל סעיפיו. עם זאת, בנסיבות מסוימות ומוצדקות, אפשר לפתוח מחדש ענייני משמורת ומזונות קטינים.

כמו כן, קיימים מקרים חריגים כמו חשד לעושק או לכפיה, בעקבותיהם יבקש אחד מהצדדים מבית המשפט, לפתוח את ההסכם ולעסוק בו שנית. בית המשפט שוקל בכובד ראש את המקרה לגופו, על פי הנתונים שהוצגו בפניו ומחליט אם לפתוח את ההסכם מחדש, ולקיים דיון נוסף בעניין זה או להחליט כי ההסכם הראשוני תקף, ובשלב זה לא ייפתח התיק לדיונים מחודשים.

משמורת על הקטינים
בעבר נהוג היה על פי חוק כשרות משפטית ואפוטרופסות להעניק בתום הליך הגירושין לאם משמורת קבועה על ילדיה, למעט מקרים חריגים שבהם הוכח מעל לכל ספק שהאם אינה מסוגלת לטפל בילדיה מסיבות בריאותיות, נפשיות או כלכליות. בנסיבות הללו, הועברו הילדים לחזקת האב או לכל גורם מוסמך אחר שהוחלט עליו.

בשנים האחרונות, ולמרות הוראות החוק מתחזקת מגמה לפיה קיבל המושג "אחריות הורית" תוקף לפיו שני ההורים אחראים על גידול הילדים תוך חלוקים זמני שהות עימם. כך שלמרות הפירוד, כל אחד מבני הזוג רוצה ומרגיש אחריות על גידול ילדיו, חינוכם, והוא מעוניין להיות מעורב באופן מלא בחייהם ובהכוונתם בהמשך הדרך.

הנוסחה לקיום האחריות ההורית היא לעתים דרך משמורת משותפת שבה חולקים שני בני הזוג באופן שווה את זמנם עם הילדים, גרים בבתים הסמוכים גיאוגרפית זה לזה וכך לא יוצרים שינויים תהומיים בהתנהלות שלהם. הילדים ממשיכים ללמוד באותן מסגרות לימוד, חיים בסביבה המוכרת להם ואינם צריכים להיפרד מחבריהם. מעטפת זו יוצרת עבור הילדים, התמודדות עם קשיים מועטים יותר בהליך הפרידה של הוריהם.

מעבר לכך, בני הזוג ממשיכים ביחסי כבוד ואמון הדדי בכל הקשור לגידול הילדים למרות הגירושין, הם מעבירים מידע זה לזה ומשתפים פעולה. בני זוג שלא יוכלו להמשיך להתנהל כך, יקשו עד מאד ההתנהלות שיטת המשמורת המשותפת ואם בכלל.

ניכור הורי
הסכסוכים בין בני הזוג מגיעים במקרים מסוימים לעימותים קשים מאד בין בני הזוג, על רקע אישי, כלכלי או משפחתי.

בלהט העניינים, קורה שאחד מבני הזוג מסית את הילדים נגד בן הזוג השני, מעביר לילדים מידע על התנהגותו הלא הוגנת לכאורה, משמיץ אותו, ומסית את הילדים נגדו.

במקרים חריגים, תגרום אווירה זו למצב שהילדים לא ירצו לראות יותר את בן הזוג השני וינתקו עמו כל קשר, ועד כדי ניכור הורי.

בן הזוג השני לא יישאר "חייב", הוא יפעל בדרכים שונות כדי לתקן את העיוות, והסכסוך רק יחמיר. אחת הפעולות האפשריות הן הפסקת תשלום דמי המזונות עבור הילדים או עבור ילד אחד עקב העובדה שקיים ניכור ולכן אין כל קשר ביניהם.

פקידי הסעד ותפקידם לאורך התהליך
בית המשפט לענייני משפחה ממנה את פקידי הסעד לטפל במקרים השונים המובאים לפניו. לפקידים הללו קיים ידע ובקיאות מקצועית רבה לאור המקרים השונים המטופלים על ידם לאורך שנות הוותק שלהם.

טובת הילד עומדת תמיד בראש סולם העדיפויות שלהם ולכן הם מקיימים שיחות הכוונה והבנה עם כל אחד מההורים בנפרד, עם שני בני הזוג יחד וגם עם הקטין. בתום כל השיחות הללו, מגישים פקידי הסעד דוח מסכם לבית המשפט המסביר את ההתנהלות העכשווית ואת ההמלצות שלהם להמשך דרכו של הקטין, לאחר הגירושין.

סדרי הדין המומלצים על ידי פקידי הסעד
פקידי הסעד בוחנים את כל האפשרויות הקיימות עבור הקטין למציאות יציבה, מגורים עם האם, מגורים עם האב, אפשרות למשמורת משותפת, או לחילופין במקרים חריגים וקיצוניים הוצאת הילד מהבית למשפחת אומנה או לכל מסגרת אחרת הנבחנת לטובת הקטין. בתסקיר מפורט המוגש לבית המשפט הם מסבירים את המידע הרב שצברו בשיחות המשפחתיות השונות, את השיקולים המקצועיים שהנחו אותם לאורך הדרך ואת החלטתם לגבי המשמורת של הקטין לכאן או לכאן.
ברוב המקרים בית המשפט מאמץ את חוות דעתם של מומחים אלו.

הליך הוצאת קטינים מביתם
קטינים הנמצאים במצוקה נפשית או כלכלית עקב מצב חריג בבית של הזנחה וחוסר יכולת של ההורה לטפל בו מסיבות בריאותיות או נפשיות שונות, מטופלים על ידי פקידי הסעד.

הם מגיעים לבית הקטין ומשוחחים עם ההורה כמה וכמה פעמים כדי ליצור שינוי ולהקנות חיים נעימים ובטוחים לקטין.

אם למרות כל ההכוונה והטיפול, מגיעים הגורמים המקצועיים למסקנה כי ההורה אינו מסוגל לשנות את דרכיו ואינו מסוגל לתת טיפול נאות לילדיו, מתקבלת החלטה על הוצאת הקטין מביתו כדי להעניק לו מעטפת אנושית ראויה.

בדרך כלל, הוצאת הקטין מביתו היא לפרק זמן קצר שהוחלט עליו מראש. לאחר פרק זמן זה מטפלים שוב בסוגיה זו ורואים אם חל שינוי לטובה ואם אפשר להחזירו למסגרת חמימה בביתו, או שיש להאריך את פרק השהייה שלו מחוץ לביתו.

עו״ד מיטל כסיף

לייעוץ עם עו״ד מיטל כסיף
072-3946012

עו״ד דב לרר: התלמידים יכולים לקבל פיצוי עד סה״כ של 602,000 ש״ח בגין תאונה אישית בבית הספר/תיכון

תלמידי בתי הספר הלומדים במסגרות החינוך השונות מכיתה א' ועד כתה י"ב, מבוטחים בפוליסה מיוחדת לתלמידים המגנה עליהם במקרי ביטוח.

עורך דין דב לרר מייצג תלמידים רבים התובעים את חברות הביטוח, את המוסד לביטוח לאומי וגופים מוניציפליים שונים בגין תאונות שקרו להם.


היקפי הפוליסה

כל אחת מהרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והאזוריות השונות ברחבי הארץ, מחויבות להפעיל פוליסות ביטוח עבור כל אחד מתלמידי בתי הספר הלומד במסגרת חינוכית שחלה עליה חוק חינוך חובה. הפוליסה מגנה על התלמיד 24 שעות ביממה , הן בבית הספר והן בבית או ברחוב. כמו כן, הפוליסה הורחבה והיא תחול גם בחוץ לארץ, כל עוד הימצאות התלמיד בחו"ל קשורה בקשר ישיר למוסד החינוכי.

בעת רישום התלמידים לבתי הספר, חשוב לוודא כי אכן קיימת פוליסה תקפה עבור התלמידים ושהנהלת בית הספר אכן שילמה דמי ביטוח עבור הפעלת הפוליסה.

תאונה היא מקרה לא צפוי, אקט שקורה בפתאומיות ללא אפשרות להתגונן בפניו או להיערך אליו ושבגינו נגרם נזק לאותו תלמיד.

כאמור, על התאונה לגרור בעקבותיה פציעה בדרגות שונות המצריכה טיפול רפואי ולכן על חברת הביטוח חלה החובה לפצות את התלמיד בגין הנזק שנגרם לו. במקרים רבים התלמידים מפסידים ימי לימוד רבים בעת ההחלמה בבית החולים או בבית, הפציעות מצריכות לעתים ניתוחים והיערכות מיוחדת של התלמיד ובני ביתו. ההורים מפסידים ימי עבודה רבים והתלמיד מפסיד ימי לימודים רבים.

על התלמיד לשמור את כל התיעוד הרפואי ולהציגו בפני עורך דינו, אשר ישמש אותו בתביעת הנזק בגין התאונה.

החרגות במקרי ביטוח

 1. במציאות העכשווית, תלמידים רבים נפצעים גם בשל מעשי אלימות הקורים בבית הספר ומחוצה לו. אם הפציעה נגרמה עקב מעשה פלילי, כמו לדוגמה שימוש בסכין, הפוליסה אינה מכסה זאת והתלמיד לא יוכל לתבוע את חברת הביטוח.
 2. הורה שמכה את ילדיו, זהו מקרה חריג, אם יוכח שמדובר בתאונה, יקבל התלמיד פיצוי ואם יוכח שמדובר במקרה פלילי, לא יהיה במקרה זה כיסוי ביטוחי.
 3. הפוליסה אינה מכסה מקרים של התאבדויות.
 4. פוליסת התלמידים אינה מגנה על התלמידים במקרי תאונות דרכים לאור העובדה שקיים ביטוח חובה הממלא תפקיד זה.
 5. במקרה של תאונת דרכים בחו"ל (אלא אם כן, יש הרחבה מפורשת בפוליסה), תאונות עבודה- הגורם המטפל בכך הוא המוסד לביטוח לאומי, רשלנות רפואית ועוד.
 6. נכויות שונות, כמו פגיעה או מחלה נפשית אינם מכוסים בפוליסה ואי אפשר לקבל עבורם פיצוי אלא אם הוכח שהסיטואציה הנפשית נוצרה עקב התאונה. רק אם הוכח כך, יקבל הנפגע פיצוי על הנזק.
 7. אם התלמיד נמצא בחו"ל וחל מקרה ביטוח, הפוליסה תכסה את המקרה רק אם הוא נמצא בחו"ל במסגרת פעילות בית ספרית.
 8. במצב רגיל, הפוליסה אינה מכסה מקרים של מחלות שונות, אלא אם כן, המחלה פרצה עקב התאונה באופן ישיר.

פיצוי כספי

הפוליסה מכסה במקרי הביטוח השונים נזק שהפיצוי המקסימלי בגינו הוא בסך כ- 402,000 ₪.

 • לא ישולם פיצוי בגין נכויות כמו לדוגמה צלקת שתישאר לכל החיים ותיצור נכות אסתטית, אלא אם ועדת החריגים אישרה פיצוי במקרה חריג זה.
 • כל תלמיד שנקבעה לו נכות שהיא מעל 5% – זכאי לקבלת פיצוי.
 • גם תלמיד שלא נקבעו לו אחוזי נכות לצמיתה, אך נגרם לו שבר או נזק אחר רשאי לתבוע את חברת הביטוח בגין פגיעה זו, בהתאם לסעיפי הפוליסה, לגבי זכאות בגין נכות זמנית והחזר עבור הוצאות רפואיות ( למעט מקרים בהם- יש מקור אחר שישלם ההוצאות הרפואיות לפי חוק, סכום יומי עבור נכות זמנית שווה ל- 213 ₪ לכל יום החל מיום התאונה בתנאי שיש מינימום 45 ימים רצופים והתשלום עד 3 חודשים.
 • כך למשל, קביעת אחוזי נכות בשיעור 10%, בעקבות חוות דעת של מומחה על הפגיעה- מקנה פיצוי שערכו 10% מגובה הפיצוי המקסימלי דהיינו 40,200 ₪ .
 • מעבר לסכום המרבי בסך כ- 402,000 ₪ (בגין 100% נכות לצמיתה), קיימים מקרים חריגים שבהם יש החלטה להעניק לנפגע גם מענק [תוספת] חומרה, כשאחוזי הנכות לצמיתה גבוהים מ- 80%. אז, אותו נפגע יקבל תוספת של כ- 50% משווי הנכות לצמיתה, עקב סעיף ההחמרה (מעל 80% נכות רפואית,לצמיתות). היקף הפיצוי המקסימלי בגין מענק החומרה הוא כ- 200,000 ₪ (כ- 50% תוספת לצמיתות). סה"כ כ- 602,000 ₪.
 • בכל מקרה לא יהיה פיצוי בגין פוליסת תלמיד, שערכו הוא למעלה מ – 602,000 ₪, בגין הנכות הצמיתה.
 • במקרה של מוות, עקב תאונת תלמידים, ישולם פיצוי כספי בסך של כ- 150,000 ₪.

מועדי הגשת תביעות לחברות הביטוח

במקרי תאונות, אפשר להגיש תביעות לחברות הביטוח במהלך השנים שבהם שהו התלמידים במסגרות החינוכיות השונות. ולעניין ההתיישנות- 3 שנים נוספות, מהמועד שבו הנפגע בגיר (בן 18), ועד גיל 21.  לאחר מכן, אין אפשרות לתבוע את חברות הביטוח על מקרי תאונות שחלו במסגרות שנות הלימודים.

תביעות מצטברות

קיימים מקרים שבהם יש להגיש תביעות מצטברות, קרי שיש מספר גורמים אותם ניתן לתבוע מעבר ובנוסף לתביעה בגין פוליסת הביטוח בגין תאונות תלמידים, עבור מקרה ספציפי.

כך למשל, אם תלמיד מעד בבית הספר כיוון שהמרצפות לא רוצפו כיאות, אפשר לתבוע בנוסף לחברת הביטוח בגין תאונות תלמידים גם את העיריה שלא תיקנה את המפגע בגין רשלנותה בכך שלא דאגה לתחזוקה הולמת ובנוסף לכך לתבוע את משרד החינוך כיוון שמנהלי בית הספר לא דאגו לתיקון המפגע ולא פיקחו על הנושא כך שיבוצע.

כך למעשה, התביעות הן גם תביעות חוזיות כנגד חברות הביטוח (מכוח פוליסת תאונות תלמידים) וגם  במצטבר תביעות מכוח עילת הנזיקין נגד כל הגורמים האחרים, בגין רשלנות והפרת חובות חקוקות שגרמו לנזק ולפגיעה, כגון תביעה נגד העירייה ומשרד החינוך.

עו״ד דב לרר