חשיבות הסכם ממון וצוואה – עו"ד הילה בורנשטיין

"ישנה חשיבות גבוהה להסכם ממון בנוסף לצוואה" השילוב בין עריכת צוואה ועריכת הסכם ממון, מהווה הגנה מקסימלית על הממון והרכוש אשר צברנו במהלך חיינו, ומבטיח כי הירושה תגיע לידיים הנכונות.

עו"ד הילה בורנשטיין, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מבהירה במאמר זה מהו הסכם ממון, מה חשיבותו ומדוע אין להסתפק בצוואה בלבד.

מהו הסכם ממון

מטרתו של הסכם ממון היא לעגן במסמך משפטי את היחסים הרכושיים בין בני הזוג, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות וחוסר בהירות באשר לכוונות הצדדים בענייני רכוש וכספים.  

לאחר הסכמת בני הזוג על הנוסח והחתימה על הסכם זה, חובה להגישו לאחד מבתי המשפט לענייני משפחה או לאחד מבתי הדין הרבניים על מנת להעניק לו תוקף של פסק דין. הצדדים יוזמנו לדיון קצר בבית המשפט או בבית הדין הרבני לצורך אישור ההסכם.

גם לידועים בציבור החיים כזוג לכל דבר איך אינם נשואים, חשוב לחתום על הסכם ממון. על אף כי אין חובה בחוק לאשר את הסכם הממון בבית המשפט, מומלץ לעשות כן על מנת לחזק את תוקפו של ההסכם, ולצמצם אפשרות להעלאת טענות כגון סחיטה והפעלת לחצים או זיוף. 

נושאים הנכללים בהסכם ממון

הסכם ממון, כשמו כן הוא, והוא כולל פירוט הנכסים הכספים והזכויות הקיימים במערכת החיים הזוגיים וכל עניין אשר יש לו משמעות כלכלית.

כספים וחשבונות בנק, נכסי מקרקעין, רכבים, חפצי אומנות, זכויות סוציאליות כגון קרנות השתלמות וקרנות פנסיה, שווים של עסקים שונים, מוניטין עסקי, מניות וכל פרט נוסף שהוא בעל ערך כספי.

מקרים בהם חשוב במיוחד לערוך הסכם ממון:

הסכם ממון הוא צעד אקוטי במיוחד בכמה מקרים:

  • מקרים שבהם לאחד מבני הזוג קיים רכוש רב אשר צבר טרום הנישואין.
  • חוסר איזון ממוני בין שני בני זוג שנישאים או אשר חיים כידועים בציבור. כלומר, אחד מהם הוא בעל נכסים רבים ואילו לצד השני אין נכסים כלל או מעט נכסים. שווי הנכסים של האחד הוא גבוה מאד ושווי הנכסים של השני אפסי או מועט.
  • בנישואין המהווים פרק ב' או פרק ג' , כשלכל אחד מהצדדים יש ילדים מהנישואין הקודמים, ולבני הזוג נכסים וממון אשר נצברו טרם היכרותם. במקרה זה חשוב מאד להגן על הרכוש האישי של כל אחד מבני הזוג בהסכם ממון מפורט במטרה להגן על הירושה העתידית של ילדי כל אחד מן הצדדים.
  • במקרה בו הצדדים נשואים או חיים בשיתוף, אך קיים נכס או ממון ספציפי לגביו מעוניינים בהפרדה רכושית במקרה של פירוד.

עריכת צוואה בלבד אינה מבטיחה כי הילדים יירשו את מלוא הרכוש

חשוב לדעת כי צוואה אומנם קובעת מי יזכה ברכוש ובכספים, ומה תהיה החלוקה בין היורשים ( חלוקה שוויונית או שמא יורש מסוים יקבל חלק גדול יותר), אך צוואה אינה קובעת מהו היקף הרכוש השייך לנפטר או לנפטרת. לדוגמא: העובדה שאדם מציין בצוואתו כי הוריש דירה שלמה לשלושת ילדיו אינה מבטיחה כי סך של 100% מהדירה יעבור לילדיו, שכן קיימת סבירות גבוהה כי לבת זוגו יש זכויות של 50% בדירה, ולכן למרות מה שנכתב בצוואה רק מחצית הדירה תתחלק בין ילדיו. על מנת למנוע מצב דברים זה נדרש לערוך בנוסף לצוואה הסכם ממון אשר יבהיר האם יש לבת הזוג זכויות בדירה או לא.

הסכם ממוןהגנה אופטימלית על רכוש

הסכם ממון מעניק הגנה אופטימלית לבני זוג, הן בנישואין ראשונים ולבטח בנישואין המהווים פרק ב' או ג' כשלכל אחד מהצדדים יש ילדים ורכוש אשר נצבר בעבר. כאשר המדובר בפרק ב' או ג' על כל אחד מבני הזוג לרשום בהסכם זה את הנכסים והכספים אשר צבר טרום הנישואין העכשוויים, על מנת להגן על הרכוש שצבר באופן אישי שאמור לעבור בבוא העת רק לילדיו.

הסכם ממון מול צוואה

צוואה הינה הבעת רצונו הפרטי של אדם לאופן בו הוא מבקש כי הרכוש יתחלק לאחר מותו. הסכם ממון הינו חוזה משפטי בין שני צדדים הקובע כיצד הצדדים ינהגו בכספים וברכוש, האם תהיה הפרדה או שיתוף בכספים וברכוש ובפשטות – מה שייך למי. ומכאן נובע ההבדל המהותי ביותר שכן צוואה היא אקט חד צדדי לעומת הסכם ממון שהינו אקט דו צדדי. העובדה שאדם מכריז בצוואה על זכות ברכוש מסוים אינה מוכיחה בהכרח כי אכן יש לאותו אדם זכות ברכוש זה, אלא בהסכמת הצד השני – כלומר רק באמצעות הסכם ממון.

עו״ד הילה בורנשטיין

 

[thrive_leads id='2557']