חשיבותו של הסכם ממון – עו"ד לירן פרידלנד

הסכם ממון הוא הסכם חתום, המגן על רכושם של שני בני הזוג.

עורכת דין לירן פרידלנד היא בעלת ידע וניסיון במשך למעלה מעשרים וחמש שנה. צברה מומחיות רבה בתחומי המשפט הפלילי ודיני המשפחה. המשרד מייצג לקוחות בבתי המשפט בכל הערכאות ובכל סוגי ההליכים המשפטיים לרבות בבתי הדין הרבניים, בתי דין צבאיים, בתי משפט לענייני משפחה, בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון.


מהו הסכם ממון

הסכם ממון נערך בדרך כלל בטרם הנישואין, כדי למנוע מחלוקות, סכסוכים ומהלכים משפטיים אם בעתיד הנישואין יעלו על שרטון ויוחלט לפרק את התא המשפחתי ולהתגרש.

קיומו של הסכם ממון ימנע אי הסכמות עתידיות בנושאים שונים כמו רכוש, כספים ונושאים הקשורים בחינוך הילדים במזונותיהם ובמשמורת עליהם.

כשאחד מבני הזוג צבר רכוש בטרם הנישואין, או כשלשני בני הזוג קיים רכוש טרם הנישואין אך ערכו הכספי של הרכוש אינו זהה והפער הוא משמעותי, מבקש בן הזוג בעל הממון הרב יותר מבן הזוג השני לחתום על הסכם ממון.

זוהי בקשה שאינה מתקבלת בעין יפה כיוון שהיא מצביעה על הפער הכלכלי ביניהם. לעיתים הבקשה לחתימה על הסכם ממון אף גורמת לחילוקי דעות ובעיות רבות המעיבות על ההרמוניה והרומנטיקה בין בני הזוג.

מטרותיו של הסכם ממון

להסכם ממון יש כמה מטרות שעושות סדר בהתנהלות הקשורה לרכושם של בני הזוג.

  • הגנה על הנכסים שנצברו בתקופה שקדמה לנישואין, בפרק א' וגם בפרקים שלאחר מכן. אפשר לקבוע כי רכוש שהביא אחד הצדדים לנישואין יישאר שייך לבעל הנכס. וזכויות סוציאליות יהיו משותפות.
  • קביעת החלטות לגבי הרכוש שיצטבר במהלך החיים המשותפים, אם ינוהל בשיתוף ביניהם או בהפרדה מוחלטת כלומר, אם הרכוש הפרטני של כל אחד מהם יהיה שייך כעת לשניהם או שכל אחד ימשיך לנהל את נכסיו בנפרד.
  • רישום מדויק של אופן חלוקת הרכוש אם אחד מהצדדים יחליט להיפרד והזוגיות תתפרק.

אופן ההתנהלות בעריכת הסכם ממון

במקרים רבים פונה בעל הנכסים שערכם הכספי גבוה יותר לעורך דינו ומבקש ממנו לערוך הסכם ממון הכולל את כל המידע ואת דרך ההתנהלות לגבי הרכוש. הצד בעל הנכסים שערכם הכספי פחות, חותם בדרך כלל על ההסכם בלי להבין את משמעות הדברים ודבר זה עלול ליצור בעיות בעתיד במקרה של פרידה.

הדרך המומלצת היא שכל אחד מבני הזוג ישכור עורך דין שייצג אותו, יסביר לו את המשמעויות של כל אחד מהסעיפים ואת השלכותיו ויבקש לבצע שינויים לכאן או לכאן מהצד השני. רק לאחר שנוסח ההסכם מקובל על שני הצדדים וכל הסעיפים בו ברורים לחלוטין, אפשר לחתום על ההסכם.

ההסכם אמור להיות הסכם ייחודי של בני הזוג התואם את ההחלטות, הדרישות והצרכים שלהם ולא הסכם כללי הקיים ברשת האינטרנט ואינו ספציפי ומדויק לכל אחד מהזוגות.

אישור של הסכמי ממון

הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין, או הסכם ממון בין בני זוג שהם ידועים בציבור, אפשר לאשרו אצל רשם הנישואין או אצל נוטריון.

הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין, יש להגיש לבית המשפט ולקבל תוקף של פסק דין.

ההמלצה היא בכל מקרה, להגיש את המסמך לבית המשפט ולקבל תוקף של פסק דין כדי שיקשה בעתיד לתקוף אותו.

בית המשפט בוחן כל הסכם לגופו. אם ההסכם נראה הסכם הוגן, נחתם על ידי שני בני הזוג בנוכחות שני עורכי הדין שייצגו אותם, בית המשפט יאשר אותו.

אם בית המשפט חושב שמדובר בהסכם מקפח כיוון שלאחד מבני הזוג לא היה ליווי וייעוץ משפטי, יחליט בית המשפט לדחות את הדיון בתיק זה עד שצד זה ישכור את שירותיו של עורך דין ויקבל הסבר מלא ומפורט על הסכם הממון. רק לאחר שבן הזוג השני אישר את ההסכם ככתבו וכלשונו, יאשר בית המשפט את תוקפו של ההסכם, או ימתין להסכם מתוקן.

שינוי או ביטול הסכם ממון

אם במהלך חייהם המשותפים, מחליטים בני הזוג לשנות סעיפים מסוימים בהסכם הממון ולהחליט לדוגמה על כך שכל הרכוש ינוהל במשותף ולא בנפרד, עליהם לפנות בבקשה כזו לבית המשפט כדי שיאשר שינוי זה. בית המשפט יסכים לבקשת בני הזוג רק אם ישתכנע כי שניהם מבינים לעומק את משמעות השינוי ושניהם מסכימים לכך. כל שינוי בהסכם הממון צריך להיות מוסכם בכתב ולקבל תוקף של בית המשפט.

בנסיבות חריגות אפשר לבקש מבית המשפט לבטל את תוקפו של הסכם ממון. עילת הביטול חייבת להיות משמעותית ביותר כמו טעות ברישומים, הטעייה של אחד מבני הזוג, עושק וכו'.

עו"ד לירן פרידלנד

לייעוץ עם עו״ד לירן פרידלנד
072-3945512