הפטר בהוצאה לפועל – עו"ד עמירם אלקובי

הפטר בהוצאה לפועל - עו"ד עמירם אלקובי

בספטמבר 2015 תוקן חוק ההוצאה לפועל, (תיקון מספר 47 הוראת שעה) המאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים, לקבל הפטר על חובותיהם במסגרת ההוצאה לפועל.

עו"ד עמירם אלקובי, עוסק בתחום ההוצאה לפועל, פשיטת הרגל ומחיקת חובות, במשך שנים רבות, צבר ניסיון רב בתחום מורכב זה ומסייע ללקוחותיו לקבל הפטר זה.

הגשת בקשה להפטר במסלול של הוראת השעה

אדם מוגבל באמצעים שצבר חובות רבים בהוצאה לפועל, זכאי לקבל הפטר במסגרת הוראת שעה זו הפטר על מרבית חובותיו, אם יעמוד בכמה קריטריונים שנקבעו בחוק:

 • סך חובותיו אינו עולה על 800,000 ₪.
 • בשלוש השנים האחרונות הוא שילם את צו התשלומים.
 • החייב הוא מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות.
 • במהלך חמש השנים האחרונות, לא ניהל החייב הליך של פשיטת רגל.
 • אין לחייב נכסים הניתנים למימוש.
מחפשים הלוואה חוץ בנקאית במחיר משתלם? היכסנו לכאן

מטרתו של מסלול ההפטר בהוצאה לפועל

מסלול ההפטר נועד לסייע לחייבים לצאת מהסבך הכלכלי שהם נקלעו אליו, ולהקל עליהם ולו במעט. אילו החלו החייבים הללו הליך של פשיטת רגל, בסכום חוב של עד 800,000 ₪ הרי שגם באופציה זו סביר להניח, שהיו זוכים להפטר על חובותיהם. כך שמדובר במסלול שמייתר את הצורך לבצע הליך של פשיטת רגל לחייבים שכבר שילמו חלק מחובותיהם לנושים, ומסלול חייהם קשה מאד עקב הנטל הכספי הכבד הרובץ עליהם.

מסלול ההפטר לפי חוק ההוצאה לפועל מול מסלול הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל

השוני בין שני המסלולים הוא במספר עובדות, החייבים להוצאה לפועל מבצעים את הליך ההפטר מול הרשם של ההוצאה לפועל ואילו חייבים הנמצאים בהליך פשיטת רגל, מבצעים זאת מול שופטים בבתי המשפט המחוזיים.

שוני נוסף הוא סכום החוב. אדם שנמצא בהליך פשיטת רגל יכול לבקש הפטר על כלל חובותיו, גם אם מדובר במיליוני שקלים, ואילו בהליך ההוצאה לפועל, הסכום המקסימלי לבקשת ההפטר הוא 800,000 ₪ בלבד.

את בקשת ההפטר בהוצאה לפועל, ניתן לבקש רק עבור אדם חי. לעומת זאת, בהליך פשיטת הרגל גם יורשיו של החייב, יכולים להגיש בקשה זו.

שיקוליו של רשם ההוצאה לפועל לאישורו של ההפטר

רשם ההוצאה לפועל, רואה את מכלול התמונה בתיק. מעבר לסכום החוב שהצטבר, הוא מקבל מידע:

 • כיצד נוצר החוב.
 • מה הסיבות שהביאו את האדם ליצירת החובות.
 • אם החובות נוצרו בתום לב, או במעשי מרמה שגרמו לכך.
 • אם בוצעו העברות של נכסים לגורמים אחרים על מנת שלא לשלם באמצעות התמורה בגין מכירתם את החובות השונים.
 • אם בוצעה העדפת נושים וקודמו תשלומים לגורם זה או אחר.

לאחר בדיקת כל הנתונים בתיק, מחליט רשם ההוצאה לפועל אם אדם זה זכאי להפטר על פי הוראת השעה ואם לאו.

חובות שאינם ברי הפטר

בדומה לסעיפי ההפטר בפקודת פשיטת הרגל, גם בתיקון מספר 47 לחוק ההוצאה לפועל, קיימים חובות שאינם מקבלים עבורם הפטר כגון:

 • חובות עבור מזונות.
 • קנסות שהמדינה הטילה.
 • חובות שנוצרו במרמה על ידי החייב.

משך ההליך של קבלת ההפטר

מרגע שהרשם בדק את התיק וקיבל החלטה כי החייב זכאי להפטר, מתבצע הליך מהיר ויעיל מאוד!

לשכת ההוצאה לפועל שולחת לחייב הודעה על כך וניתן להתחיל בתהליך קבלת ההפטר.

הודעה מלשכת ההוצאה לפועל בדבר זכאות למסלול ההפטר

רשות הגביה והאכיפה, שולחת לחייב הודעה בדואר רשום. אולם, במקרים רבים, החייב בטוח כי מדובר בהודעה בדבר חובותיו ועל כן נמנע מלמשוך את המכתב מסניף הדואר, וכך מפספס את האפשרות שניתנה לו בהוראת השעה, לקבל את ההפטר. חלק גדול מהחייבים כלל לא מודע לזכאותו זו ועל כן, לא מבקש לבצע את מימושו.

מדובר בהליך שאמור להקל מאד על החייבים הן כלכלית והן נפשית ולכן מומלץ למצותו בהקדם.

תוקפה של הוראת השעה

הוראת השעה ניתנה לשלש שנים, ותוקפה יפוג בתאריך – 5.9.18 .

הארכת תוקפה של הוראת השעה

שרת המשפטים רשאית להחליט, אם להאריך אותו או לא.

לנוכח העובדה שרבים מהחייבים שמגיע להם הפטר, טרם מימשו את זכותם לקבלת ההפטר בשל היעדר ידיעה או עקב טיפול לקוי, נראה כי ראוי להאריך את תוקפה של הוראת השעה לפרק זמן נוסף.

על אף כל האמור בכתבה זו, חשוב להזכיר כי העובדה שחייבים מסויימים אינם זכאים להפטר בהוצאה לפועל, אינה קובעת ואינה משליכה דבר על זכאותם להפטר במסגרת הליך פשיטת רגל ועל כן שווה לבדוק מול משרד עורכי דין עמירם אלקובי ושות' את התנאים להפטר על פי הליך פשיטת רגל.
עו״ד עמירם אלקובי

[thrive_leads id='2579']