חוק גישור חובה בהליך גירושין – עו"ד ורד לוי

ביולי 2016 נחקק חוק גישור חובה – החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה אשר שינה מקצה לקצה את הליך הגירושין בישראל.

על ההליך החדש ועל המטרות שהוא אמור להשיג, מסבירה עורכת הדין ורד לוי העוסקת בדיני משפחה.

מהו חוק גישור חובה?

חוק גישור חובה, מנגיש את תהליך הגישור לפני הגירושין.  על פי החוק החדש, הליך הגישור יהיה קודם  להליך של הגשת תביעה ולעיתים אף ייתר אותו רק אם הליך הגישור לא יצלח בין הצדדים יוכלו הצדדים להגיש תביעות לפתחו של בית המשפט..

מהי מטרתו של חוק גישור חובה?

מטרת חוק הגישור היא למצוא פתרון לסכסוך המשפחתי בדרכי גישור, למנוע עד כמה שניתן את המלחמות בין בני הזוג, למצוא פתרונות נאותים שיהיו מקובלים על שני הצדדים, שיביאו אותם לחתימה על הסכם הוגן והגון ביניהם.

מהו ההבדל בין הליך הגירושין שהיה קיים עד יולי 2016 לבין הליך הגירושין כיום?

בעבר, במסגרת מירוץ הסמכויות בין בית הדין לבית משפט למשפחה, הגישו הצדדים תביעות למי מהערכאות, כדי לתפוס סמכות ויתרון בערכאה המועדפת. במסגרת . כיום  במרבית ההליכים, לא ניתן כלל להגיש תביעות כל עוד לא הוגש הליך ליישוב סכסוך והתקיימה לפחות פגישה גישור אחת. כתוצאה מכך ישנה אתנחתא ואפשרות לנסות לסיים את המחלוקת בדרכי שלום בטרם יוגשו תביעות.

האם יש יתרון לבן הזוג שמגיש ראשון את הבקשה לישוב הסכסוך?

מרוץ הסמכויות הקיים בין בתי משפט למשפחה לבתי הדין הרבניים קיים גם במסגרת הליך יישוב סכסוך זה, כל אחד מהצדדים מעוניין להיות הראשון המגיש תביעה נגד בן /בת הזוג ולתפוס סמכות קודמת בבית הדין הרבני או בבית המשפט, ככל שההליך לא צולח ואותו צד רוצה להגיש תביעות, הוא יכול לעשות כן תוך 15 ימים לאחר שהליך יישוב סכסוך מסתיים ולקבוע איזו תביעה תוגש והיכן, כאשר הצד השני יכול להגיש תביעות רק לאחר 15 יום.

מהן האפשרויות השונות העומדות בפני זוג שמעוניין להתגרש?

זוג המעוניין להתגרש חייב על פי החוק החדש, לבצע הליך של גישור. בהליך זה ייבחן הסכסוך על היבטיו השונים כגון רכוש, מזונות ומשמורת על הילדים ומחלוקות שונות שיכולות לעלות בהליך הגישור. מטרת הגישור היא לסייע לצדדים  להגיע  להסכמות/ להסכם ולתת לכך תוקף של פסק דין.

מהי יחידת הסיוע ואיזה מידע בני הזוג יכולים לקבל בה?

יחידת הסיוע, מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) , משויכת לבית המשפט או לבית הדין (לפי הערכאה אליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך) וכוללת עובדים סוציאליים מגשרים. שמנסים לבחון את האפשרות להגיע לסיום המחלוקת בדרכי שלום מבלי שיזדקקו הצדדים להגיע לתביעות בפני בית המשפט.

בהתאם לחוק ,פגישת הגישור הראשונה צריכה להתקיים תוך  לכל המאוחר ארבעים יום, מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. בני הזוג זכאים בתהליך זה לקבל  עד ארבע פגישות גישור. (אם כי יתכן ולאחר פגישת הגישור הראשונה יתברר כי לא ניתן להגיע להסכמות כלל והליך יישוב הסכסוך ייסגר), זאת על פי המלצת המגשר ו/או החלטה של מי מהצדדים לסיים את הליך הגישור וחתימה על טופס מתאים

אם הושגו הבנות ניתן יהיה להגיע להסכמות או להסכם שיאושר בבית משפט ויקבל תוקף של פסק דין. אם ניסיון הגישור לא צלח, יכולים הצדדים לאחר תום עיכוב ההליכים להגיש תביעות מתאימות לבית משפט ו/או לבית הדין (כאשר למי שפתח את הליך יישוב הסכסוך יש אפשרות להקדים את הצד השני, כל עוד יפעל תוך 15 יום ממועד סגירת הליך יישוב סכסוך)

האם דרוש ליווי עו"ד בהגשת בקשה ליישוב הסכסוך?

עו"ד שמעורב בהליך יישוב סכסוך הופך את ההליך המשפטי ליעיל יותר עבור אותו צד אותו הוא מייצג. זאת מכמה טעמים.

  • ייעוץ ראשוני – לפני הפגישה הראשונה, עו"ד ייעץ לצד לגבי זכויותיו וחובותיו וייתן לו מידע חשוב בדבר מצבו המשפטי. כך יגיע אותו צד לפגישת הגישור מגובש יותר ויבין לקראת מה הוא הולך ומה כדאי עבורו.
  • הגשת סעדים זמניים – במידה ויש צורך להגיש סעדים זמניים מסוגים שונים שאינם סובלים דיחוי, ידע עו"ד לפעול בהתאם על מנת לדאוג לזכויות הצד אותו הוא מייצג  ולהגנה עליו. (כגון: בקשה למזונות זמניים, בקשה לטיפול רפואי דחוף, עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים וכיוצא באלו)
  • ניהול מו"מ מחוץ לכתלי בית המשפט לפני ובמקביל להליך הגישור – לפני מועד פגישת הגישור יכול עו"ד לפנות לצד השני ולהציע ולקיים מו"מ מחוץ לכתלי בית המשפט ולהגיע לפגישה מגובש ובשל יותר.
  • ניסוח הסכם – ככל שהצדדים מגיעים להסכמות בסיסיות במסגרת הליך הגישור או מחוצה לו, עו"ד שמייצג את אחד הצדדים יכול לנסח הסכם והצד השני מוזמן להעבירו לעיון עו"ד מטעמו. המטר היא להגיע להסכם ממצה וכולל, שצופה פני עתיד ומותאם לצדדים עצמם, ולאחר מכן לאשר אותו בבית המשפט, שייתן לו תוקף של פסק דין
  • השתתפות פעילה בפגישות הגישור – לאחר פגישת הגישור הראשונה, ככל שיש פגישות נוספות יכול עו"ד להגיע עם צד אותו הוא מייצג ולייצג אותו בהליך הגישור.
  • הכנת תביעות – ככל שהליך הגישור לא צולח, עו"ד שמלווה את הלקוח מתחילת הדרך ומכיר את פרטי הסכסוך יוכל להכין תוך פרק הזמן הקצר שנדרש, את כתבי התביעה וליהנות מהיתרון הדיוני.

האם הגישור הוא ניסיון להגיע לשלום בית?

הגישור לא נועד להביא את הצדדים לשלום בית. המטרה היא לבחון המחלוקות המשמעותיות בין בני הזוג ולמצוא פתרונות מתאימים לצדדים. הרעיון הוא לנסות להביא את הצדדים להבנות ולראות האם ניתן לפתור את המחלוקות ללא הגשת תביעות.

אם נמצאו פתרונות והצדדים הגיעו להסכמות עקרוניות ניתן יהיה לגבש הסכמות ו/או לגבש הסכם שיוגש לבית המשפט או לבית הדין ויקבל תוקף של פסק דין

האם במשך הזמן שבו מתנהל ההליך ליישוב הסכסוך, אפשר להגיש בקשות לבית המשפט?

לעיתים בעת הגשת בקשה ליישוב סכסוך או בסמוך אחריה, עולה צורך לקבל סעדים דחופים, כגון מזונות זמניים, עיכוב יציאה מהארץ ובקשות דחופות אחרות, שאינן סובלות דיחוי עד למועד פגישת הגישור הראשונה ו/או עד סיום ההליך. לפיכך ניתן להגיש בקשות זמניות דחופות מעין אלו, ולבית המשפט או לבית הדין סמכות לתת סעד זמני בהתאם. ככל שצד מיוצג, עו"ד מטעמו ינסח את הבקשה לרבות הנימוקים הרלוונטיים ויצרף את המסמכים הנדרשים.

 

עו״ד ורד לוי