כיצד תדעו האם אתם זכאים לפטור ממס הכנסה? – עו"ד רז לביא

מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי החל על כל אזרח. עם זאת, המחוקק קבע כי אוכלוסיות מסוימות, כמו הורים לילדים קטנים או חיילים משוחררים, ייהנו מהטבות בתשלום המס, וכי נכים אף יוכלו לקבל פטור מלא מתשלום מס הכנסה.

כדי להבין מהם הקריטריונים לקבלת הפטור הנחשק, מסביר עורך הדין רז לביא המתמחה בתחום נזיקין והמוסד לביטוח הלאומי.

מי זכאי לקבלת פטור ממס הכנסה?

אדם שעל פי קריטריונים רפואיים והוכחת המחלות השונות, קיבל דרגת נכות שהיא מעל 90 אחוז, זכאי לקבל פטור מיגיעה אישית עד סכום של 630,000 ₪ בשנה.

האם מדובר בפטור מלא מתשלום מס הכנסה?

עד סכום שנתי בסך 630,000 ₪ , זהו פטור מלאמעבר לסכום זה, מבצעים תחשיב על פי מדרגות המס.
על 70,000 ₪ הראשונים מתוך הסכום הנוסף, לא יחול מס ועל כל סכום מעבר לכך, ייגבה מס על פי מדרגות המס הנהוגות ברשויות המס.

למי מגישים את הבקשה?

הבקשה מוגשת לפקיד השומה. על פי כתובת המגורים של האזרח, יוגשו המסמכים למשרדי פקיד השומה אליכם משויך גיאוגרפית, אזור המגורים שלו.

האם הליך קבלת פטור ממס הכנסה כרוך בתשלום אגרה?

כן, עבור הדיונים בוועדות הרפואיות בדרג ראשון המתקיימים במשרדי המוסד לביטוח לאומי, יש לשלם אגרה בסך 562 ₪ .
אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתו של האזרח, קיימת בפניו אפשרות לערער תוך 45 יום, לשלם אגרה נוספת בסך 711 ₪ ולגשת שוב לוועדה הרפואית.
אם גם החלטה זו לא מקובלת על האזרח, יוכל לפנות לערעור נוסף והפעם בפני בית הדין לעבודה.

האם כל ליקוי רפואי נחשב לצורך קביעת אחוזי נכות?

בוועדות הרפואיות של מס הכנסה מקבלים אחוזי נכות עבור כל בעיה רפואית שהוכחה כנכונה, מלבד כמה חריגים כמו לדוגמה, צלקות ובקע. מכלול הבעיות הרפואיות כולן יקבע את אחוזי נכות שיאושרו לאזרח.

אדם שנקבעו לו אחוזי נכות בתביעה לנכות כללית מעוניין להגיש בקשה לפטור ממס האם מקבלים את הנכות שנקבעה לו בתביעה לנכות כללית? כן, אדם יכול להגיש בקשה לפטור מתשלום מס הכנסה הכוללת את המסמכים על דרגת הנכות שאושרה לו על ידי מס הכנסה.

האם אפשר לקבל החזרי מס רטרואקטיבית?

זכותו של נכה שקיבל מעל תשעים אחוזי נכות, לבקש החזר של התשלומים ששילם למס הכנסה, רטרואקטיבית עבור פרק הזמן ממועד קבלת האישור על הנכות ועד שבע שנים אחורה. האישור על גובה אחוזי הנכות מאפשר לו לקבל החזר לפרק זמן של שבע שנים אחורה, רק אם הליקויים היו קיימים כבר לפני שבע שנים ולא כשמדובר בליקויים שקרו לאחרונה. האדם מגיש למשרדי פקיד השומה דוחות אישיים מתוקנים ולאחר בדיקת נכונותם, הוא מקבל החזר של מלוא הכספים ששילם בשנים הללו לרשויות המס.

האם יש הגבלה בגיל?

אין הגבלה בגיל האזרח. מי שמגיע לו החזרי מס יכול להגיש את המסמכים הרלוונטיים. אם מדובר בילדים קטנים שקיבלו אישור על הכרה בנכות שהיא מעל 90 אחוז, יקבלו ההורים אישור עבור המעביד על הקלה בנטל תשלום המיסים, והם יקבלו שתי נקודות זיכוי שמשמעותן תשלום מיסים מופחת.

איזה הטבות נוספות קיימות לנכה בשיעורי נכות אלו?

  • הנכה מקבל פטור מתשלום מס עבור כספים שהוא מרוויח מיגיעה אישית.
  • אם הנכה אינו עובד, אך יש ברשותו נכסים מושכרים, יוכל לקבל פטור מתשלום מס שנתי עד 63,000 ₪
  • זכאות להפקת תו נכה שתקל עליו לנוע ברכבו ממקום למקום, תאפשר לו לחנות בסמוך למחוז חפצו, ולחסוך זמן עמידה בתור עקב מצבו הבריאותי.
  • קבלת הנחה במיסי ארנונה על פי הקביעה בעיר מגוריו. שיעורי ההנחה משתנים מעיר לעיר על פי החלטת הרשות המקומית.
  • פטור ממס רכישה בשיעור שני אחוז, עבור רכישת שתי דירות שישמשו למגוריו במהלך חייו.
עו״ד רז לביא

לייעוץ עם עו״ד רז לביא
072-3341009