כתב אישום

כתב אישום הוא מסמך משפטי שמוגש על ידי התביעה לבית המשפט. כתב האישום מגדיר את העבירות המיוחסות לנאשם/ת ומציג את הראיות שבכוונת התביעה להשתמש בהן כדי להוכיח את אשמתו/ה.

הגשת כתב אישום היא צעד חשוב בהליך הפלילי. היא פותחת את שלב המשפט הפלילי ומסמנת את תחילת המחלוקת המשפטית בין המדינה לנאשם/ת. לכן, במקרים כאלו כדאי מאוד לקבל ליווי של עורך דין מקצועי.

כתב האישום צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הנאשם/ת
 • מספר תעודת זהות של הנאשם/ת
 • כתובת מגורים של הנאשם/ת
 • תיאור העבירות המיוחסות לנאשם/ת
 • העובדות המהוות את הבסיס לאישומים
 • בקשות התביעה, כגון בקשה למעצר עד תום ההליכים, בקשה להארכת מעצר, בקשה לביטול תנאי שחרור, וכו'
 • תאריך הגשת כתב האישום
 • שם התובע/ת

הנאשם/ת זכאי/ת להגיב לכתב האישום בדרך של הגשת כתב הגנה. כתב הגנה הוא מסמך משפטי שמוגש על ידי הנאשם/ת ומציג את טענתו/ה לאי-אשמה.

ההליך הפלילי יתנהל בבית המשפט. במהלך המשפט, התביעה תציג את הראיות שלה כדי להוכיח את אשמתו/ה של הנאשם/ת. הנאשם/ת יוכל/ה להציג את הראיות שלו/ה כדי להוכיח את חפותו/ה.

אם יורשע/ת הנאשם/ת, בית המשפט יוציא גזר דין. גזר הדין יכול לכלול עונש מאסר, קנס, עבודות שירות, וכו'.

כתב אישום הוא מסמך חשוב בהליך הפלילי. הוא קובע את מסגרת המשפט הפלילי ומגדיר את המחלוקת המשפטית בין המדינה לנאשם/ת.

מה קורה אחרי הגשת כתב אישום

לאחר הגשת כתב אישום, הנאשם/ת מקבל/ת הזדמנות להגיב לכתב האישום. הנאשם/ת יכול/ה לעשות זאת על ידי הגשת כתב הגנה. כתב הגנה הוא מסמך משפטי שמוגש על ידי הנאשם/ת ומציג את טענתו/ה לאי-אשמה.

אם הנאשם/ת אינו/ה מגיש/ה כתב הגנה, בית המשפט יכריז עליו/ה כעל אשם/ת בהעדר הודאה וראיות.

אם הנאשם/ת מגיש/ה כתב הגנה, המשפט הפלילי יתחיל. המשפט הפלילי יתנהל בבית המשפט. במהלך המשפט, התביעה תציג את הראיות שלה כדי להוכיח את אשמתו/ה של הנאשם/ת. הנאשם/ת יוכל/ה להציג את הראיות שלו/ה כדי להוכיח את חפותו/ה.

המשפט הפלילי מורכב משני שלבים:

 • שלב ההוכחות – בשלב זה, התביעה וההגנה מציגות את הראיות שלהן.
 • שלב הסיכומים – בשלב זה, התביעה וההגנה מסכימות את טיעוניהן.

לאחר שלב הסיכומים, בית המשפט יכריע האם הנאשם/ת אשם/ת או זכאי/ת. אם הנאשם/ת יורשע/ת, בית המשפט יוציא גזר דין. גזר הדין יכול לכלול עונש מאסר, קנס, עבודות שירות, וכו'.

כתב אישום אלימות במשפחה

כתב אישום בנושא אלימות במשפחה הוא מסמך משפטי שמוגש על ידי התביעה לבית המשפט. כתב האישום מגדיר את העבירות המיוחסות לנאשם/ת ומציג את הראיות שבכוונת התביעה להשתמש בהן כדי להוכיח את אשמתו/ה בביצוע עבירה בתחום הפלילי.

עבירות אלימות במשפחה מוסדרות בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיפים 380-383. העבירות העיקריות המיוחסות לנאשם/ת בכתב אישום בנושא אלימות במשפחה הן:

 • תקיפה – עבירת תקיפה מתרחשת כאשר אדם מפעיל כוח פיזי על אדם אחר, באופן שעלול לגרום לו נזק גוף. תקיפה במשפחה מתרחשת כאשר האדם המפעיל את הכוח הוא בן משפחה של האדם שנפגע.
 • איומים – עבירת איומים מתרחשת כאשר אדם מאיים על אדם אחר בביצוע מעשה אסור, באופן שעלול לגרום לו פחד או אימה. איומים במשפחה מתרחשים כאשר האדם המאיים הוא בן משפחה של האדם שנאיים עליו.
 • כליאת שווא – עבירת כליאת שווא מתרחשת כאשר אדם מונע מאדם אחר את חירותו, באופן שלא כדין. כליאת שווא במשפחה מתרחשת כאשר האדם המנע את החירות הוא בן משפחה של האדם שנכלא.
 • הטרדה מינית – עבירת הטרדה מינית מתרחשת כאשר אדם מבצע מעשה מגונה כלפי אדם אחר, באופן שאינו בהסכמתו. הטרדה מינית במשפחה מתרחשת כאשר האדם המבצע את המעשה המגונה הוא בן משפחה של האדם שנפגע.

כתב אישום בנושא אלימות במשפחה צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הנאשם/ת
 • מספר תעודת זהות של הנאשם/ת
 • כתובת מגורים של הנאשם/ת
 • תיאור העבירות המיוחסות לנאשם/ת
 • העובדות המהוות את הבסיס לאישומים
 • בקשות התביעה, כגון בקשה למעצר עד תום ההליכים, בקשה להארכת מעצר, בקשה לביטול תנאי שחרור, וכו'
 • תאריך הגשת כתב האישום
 • שם התובע/ת

במקרה של כתב אישום בנושא אלימות במשפחה, התביעה תצטרך להוכיח את אשמתו/ה של הנאשם/ת מעבר לכל ספק סביר. הראיות שבכוונת התביעה להשתמש בהן כדי להוכיח את אשמתו/ה של הנאשם/ת יכולות לכלול עדויות של עדים, ראיות חפציות, וכן הודאות של הנאשם/ת.

אם יורשע/ת הנאשם/ת בכתב אישום בנושא אלימות במשפחה, בית המשפט יוציא גזר דין. גזר הדין יכול לכלול עונש מאסר, קנס, עבודות שירות, וכן צו הגנה.

צו הגנה הוא צו שיפוטי האוסר על הנאשם/ת להתקרב לקורבן האלימות או ליצור איתו/ה קשר.

חשוב לציין כי אלימות במשפחה היא תופעה רצינית שיש להילחם בה. הגשת כתב אישום בנושא אלימות במשפחה היא צעד חשוב במאבק כנגד התופעה.

מהו כתב אישום בהליך הפלילי

תוכן עניינים