רפורמה בפשיטת רגל ותכניות פירעון – עו"ד יפעת בן אבי בראון

בעקבות הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל, קוצרו הזמנים של ההליכים השונים, ולכן קיימת אפשרות לקבלת צו ההפטר תוך פרק זמן קצר יותר.

עו"ד יפעת בן אבי בראון, בעלת ידע וניסיון רב, המתמחה בדיני חדלות פירעון ופשיטת רגל מלווה לקוחות רבים הנמצאים בהליך פשיטת רגל.

הליך פשיטת הרגל לאחר הרפורמה

בית המשפט קבע כי שלושת ההליכים המרכיבים את הליך פשיטת הרגל, צו כינוס, הכרזת החייב כפושט רגל ומתן מועד צפוי לקבלת צו ההפטר, יבוצעו כעת כמהלך אחד בכמה שלבים על פי קצב ההתקדמות של התהליכים הפנימיים השונים.

המגמה היא לסיים את כל השלבים הללו תוך 18 חודשים.

התמריצים לחייב בעקבות הרפורמה

במסגרת הרפורמה החדשה, מחליט בית המשפט מהו סך החובות שעל החייב לשלם מתוך כלל חובותיו, ומהו פרק הזמן לביצוע התשלומים הללו. ככל שהתשלומים ישולמו מהר יותר, כך החייב יקבל הפטר, מהר יותר.

בית המשפט, מאפשר הקלות ומעניק תמריצים לחייבים, כדי לקדם את התהליך. מצד שני הנוהל הוא לעשות כל שניתן ולא למכור את ביתו של החייב (אם יש לו) כדי שיישאר לו רכוש ובית לגור בו. בית המשפט מודע לשווי הנכס, והוא מאפשר לחייב להשיג סכום כספי שהוא פחות בכמה אחוזים מערך הנכס. אם החייב ישיג סכום כסף זה, הכסף יועבר לנושיו.

אם מדובר במלוא החוב ששעליו החליט בית המשפט, הרי שהוא יקבל את צו ההפטר, אם מדובר בחלק מהסכום שנקבע, ישלם החייב בנוסף לכך סכומים נוספים בהסדר תשלומים על פי תכנית הפרעון שיקבע המנהל המיוחד.

יש כאן סיטואציה חיובית לכל הצדדים (win win situation) , כשהחייב ישלם, הנושים יקבלו את כספם, החייב יקבל צו הפטר ויוסרו מעליו כל המגבלות שהיו לו עד עתה כמו צו איסור יציאה מהארץ, והגבלות שונות שמנעו ממנו לחיות באורח חיים נורמטיבי.

מימוש נכסי החייב

אם בוחרים באפשרות מכירת נכסים כדי לשלם את מלוא החוב לנושים וכך לקבל צו הפטר תוך פרק זמן קצר, זה אפשרי. אך צורת החשיבה של השופטים בבית המשפט היא להשאיר לחייב את הנכס, לתמרץ אותו כך שיחפש מקורות מימון חלופיים. סך התשלום שיאושר יהיה מעט נמוך יותר מערך הנכס, כיוון שהוא חוסך הוצאות כמו אגרות ותשלומים נלווים.

קביעת תכנית פרעון לחייב

אם נותר לחייב חובות לתשלום, המנהל המיוחד בוחן את מצבו הפיננסי ומקבל החלטה על פי צפי ההכנסות וההוצאות שלו וחקירת היכולת, מה אפשרויות ההחזר החודשיות שלו. על פי קביעה זו יוחלט על גובה ההחזרים והיקפם. בדרך כלל פריסת התשלומים נפרסת לפרק זמן שבין 4-3 שנים.

בתום התקופה הזו, ורק אם שילם החייב את מלוא תשלומיו, הוא יקבל צו הפטר עבור יתרת חובותיו ויוסרו המגבלות שנקבעו לו.

צו ההפטר אינו מבטל תשלומי מזונות, תשלומי קנסות לקופת המדינה ותשלומים שנקבעו בגין מעשי רמאות שביצע החייב.

הפרמטרים למתן צו הפטר לאלתר

צו הפטר מוחלט לאלתר, מאושר על ידי בית המשפט, במקרים חריגים:

  • מחלה קשה מאד של החייב.
  • גיל מבוגר מאד שאינו מאפשר לחייב לעבוד.
  • מצב נפשי קשה שאינו מאפשר לחייב לעבוד ולהשתכר שכר הולם וכך להחזיר את חובותיו.
  • מצב משפחתי מיוחד ונסיבות קשות וחריגות.

ביטול הליך פשיטת רגל

בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה שנקבעה כבר על חייב כפושט רגל, אם הוא לא פועל על פי ההנחיות של בית המשפט או מסיבות אחרות:

  • אינו עומד בתכנית פרעון התשלומים שנקבעה לו.
  • אינו מגיש דוחות לבית המשפט לדבי הכנסותיו והוצאותיו.
  • הבריח נכסים כדי שלא לממשם לטובתתשלום חובות לנושים.
  • פעל בחוסר תום לב.

חידוש הליך פשיטת רגל

בית המשפט אינו ממהר לאשר מחדש את פתיחת הליך פשיטת הרגל של חייב זה שוב ולכן עליו להמתין שנה ורק אז לפנות שוב לבית המשפט בבקשה לחידוש התהליך.

בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו ויקבל החלטה אם לטפל בבקשה או לדחות אותה.

עו״ד יפעת בן אבי בראון

 

[thrive_leads id='2559']