מיסוי LLC אמריקאי

מיסוי LLC אמריקאי מורכב משני היבטים עיקריים:

 • מיסוי החברה – LLC נחשבת לצרכי מס כגוף משפטי שאינו בר מיסוי. כלומר, הכנסות החברה אינן ממוסות ברמה העסקית, אלא ברמה האישית של בעלי הזכויות בחברה.
 • מיסוי בעלי הזכויות – בעלי הזכויות ב-LLC נחשבים לצרכי מס כשותפים בחברה. כלומר, הם מחויבים לשלם מס על הכנסתם מהחברה, בהתאם לשיעור המס האישי שלהם.

מיסוי החברה

LLC יכולה לבחור להתמסות כחברה או כשותפות. בחירה זו נעשית במסמכי ההתאגדות של החברה, והיא יכולה להיות מוחלפת בכל עת.

אם LLC מתמסה כחברה, היא מחויבת לשלם מס חברות על הכנסותיה. שיעור מס החברות בארצות הברית הוא 21%.

אם LLC מתמסה כשותפות, היא אינה מחויבת לשלם מס חברות. במקום זאת, בעלי הזכויות בחברה מחויבים לשלם מס על הכנסתם מהחברה, בהתאם לשיעור המס האישי שלהם.

מיסוי בעלי הזכויות

בעלי הזכויות ב-LLC נחשבים לצרכי מס כשותפים בחברה. כלומר, הם מחויבים לשלם מס על הכנסתם מהחברה, בהתאם לשיעור המס האישי שלהם.

הכנסת בעלי הזכויות ב-LLC יכולה להיכלל באחד מהסוגים הבאים:

 • הכנסה מעסק – הכנסה זו כוללת רווחים ממכירת נכסים, רווחים מעסקאות עסקיות, וכן דמי ניהול המשולמים לבעלי הזכויות בחברה.
 • הכנסה מאחזקות – הכנסה זו כוללת דיבידנדים, רווחי הון ממכירת נכסים, וכן רווחים ממכירת מניות.
 • הכנסה אחרת – הכנסה זו כוללת רווחים ממכירת נכסים אישיים, ותשלומים שמקבלים בעלי הזכויות בחברה בגין שירותים שהם מספקים לחברה.

זיכויים והנחות

בעלי הזכויות ב-LLC יכולים להיות זכאים לזיכויים והנחות מס, בהתאם לנסיבות האישיות שלהם. לדוגמה, הם עשויים להיות זכאים לזיכוי בגין הוצאות עסקיות, או להנחה בגין הכנסות מעסקים קטנים.

דוחות מס

בעלי הזכויות ב-LLC מחויבים להגיש דוחות מס שנתיים. הדוחות הללו כוללים את ההכנסות וההוצאות של החברה, וכן את ההכנסות של בעלי הזכויות מהחברה.

דוגמאות

להלן מספר דוגמאות למיסוי LLC אמריקאי:

 • LLC מתמסה כחברה – החברה משלמת מס חברות על הכנסתה. בעלי הזכויות בחברה אינם משלמים מס נוסף על הכנסתם מהחברה.
 • LLC מתמסה כשותפות – בעלי הזכויות בחברה משלמים מס על הכנסתם מהחברה, בהתאם לשיעור המס האישי שלהם.
 • LLC עם הכנסה מעסק – בעלי הזכויות בחברה משלמים מס על הכנסתם מהעסק, בהתאם לשיעור המס האישי שלהם.
 • LLC עם הכנסה מאחזקות – בעלי הזכויות בחברה משלמים מס על ההכנסה שלהם מהאחזקות, בהתאם לשיעור המס האישי שלהם.
 • LLC עם הכנסה אחרת – בעלי הזכויות בחברה משלמים מס על ההכנסה שלהם מהנכסים האישיים, בהתאם לשיעור המס האישי שלהם.

חשוב לציין כי מיסוי LLC אמריקאי הוא נושא מורכב, ויש להתייעץ עם יועץ מס מוסמך כדי לקבל ייעוץ מדויק.

מה זה LLC ?

LLC הוא ראשי תיבות של Limited Liability Company, או בעברית "חברה באחריות מוגבלת". LLC היא צורת התאגדות עסקית המעניקה לבעלי הזכויות בחברה הגנה מפני אחריות אישית.

ב-LLC, בעלי הזכויות אינם אחראים אישית לחובות החברה. כלומר, אם החברה נקלעת לחובות, בעלי הזכויות אינם יכולים להיות מחייבים לשלם את החובות מכיסם הפרטי.

LLC היא צורת התאגדות פופולרית עבור עסקים קטנים ובינוניים. היא מציעה יתרונות רבים, כגון:

 • הגנה מפני אחריות אישית
 • גמישות משפטית
 • מסלולי מס נוחים

מהם היתרונות של LLC?

להלן היתרונות העיקריים של LLC:

 • הגנה מפני אחריות אישית – כפי שצוין לעיל, בעלי הזכויות ב-LLC אינם אחראים אישית לחובות החברה. כלומר, אם החברה נקלעת לחובות, בעלי הזכויות אינם יכולים להיות מחייבים לשלם את החובות מכיסם הפרטי.
 • גמישות משפטית – LLC היא צורת התאגדות גמישה יחסית. בעלי הזכויות ב-LLC יכולים לקבוע את החוקים והנהלים של החברה במסמכי ההתאגדות.
 • מסלולי מס נוחים – LLC יכולה לבחור להתמסות כחברה או כשותפות. בחירה זו משפיעה על שיעורי המס של החברה ובעלי הזכויות.

מהם החסרונות של LLC?

להלן החסרונות העיקריים של LLC:

 • עלויות התאגדות – עלויות ההתאגדות של LLC עשויות להיות גבוהות יותר מאשר עלויות ההתאגדות של צורות התאגדות אחרות, כגון חברה בע"מ.
 • מורכבות משפטית – LLC היא צורת התאגדות משפטית מורכבת יותר מאשר צורות התאגדות אחרות. בעלי הזכויות ב-LLC צריכים להבין את החוקים והנהלים של LLC כדי לנהל את החברה בצורה נכונה.

למי מתאימה LLC?

LLC מתאימה לעסקים קטנים ובינוניים המעוניינים לקבל הגנה מפני אחריות אישית, גמישות משפטית, ומורכבות משפטית מתונה.

למידע נוסף, בקרו בקטגורית מיסים שלנו >> בלחיצה כאן

מיסוי LLC אמריקאי

תוכן עניינים