סימן מסחר רשום – עו"ד שרון סחאי

סימן מסחר הוא סימון שבאמצעותו בעל עסק מסמן את המוצרים או השירותים שלו על מנת לבדל אותם מאלה של המתחרים ועל מנת שיזוהו על ידי ציבור הצרכנים. הסימן יכול להיות צירוף של אותיות, מילים, לוגו עם צורה כלשהי, ובמקרים חריגים אפילו צבע וצלילים.


מהם היתרונות ברישום סימני מסחר?

היתרונות ברישום סימני מסחר הם רבים. נמנה בקצרה את המרכזיים שבהם

 • זכות שימוש ייחודית במוצר/שירות: רישום סימן המסחר מעניק לבעלים של הסימן זכות שימוש ייחודית ובלעדית עבור המוצר/שירות לגביו נרשם סימן המסחר. כלומר, רישום סימן המסחר אוסר על אחרים לרשום או לעשות שימוש בסימן זהה או דומה לסימן הרשום.
 • סימן מסחר יכול להיות מקור להכנסות: ככל שסימן המסחר צובר יותר ויותר פרסום ומוניטין, הוא למעשה הופך להיות נכס בעל ערך משל עצמו – ניתן להעניק לאחרים רישיונות לעשות בו שימוש תמורת כסף, ניתן למכור אותו בכסף ואפילו לשעבד אותו לצורך קבלת הלוואה.
 • זכות תביעה: רישום סימן המסחר מאפשר להגיש תביעה נגד מי שעושה שימוש לא מורשה בסימן. חשוב לדעת שאפשר לזכות בתביעה גם אם הבעלים של הסימן עדיין לא התחיל להשתמש בסימן.
 • עלות רישום הסימן נמוכה: מדובר בעלות אגרת רישום סימן מסחר בגובה 1604 ₪ עבור סוג אחד של מוצר או שירות ואגרה נוספת של 1205 ₪ עבור כל סוג נוסף של מוצר או שירות.
 • ההגנה על סימן המסחר הינה לתקופה ארוכה: תוקף רישום סימן המסחר הינו ל-10 שנים ממועד הגשת הבקשה, כשבתום התקופה ניתן לחדש את התוקף לתקופות נוספות של 10 שנים כל אחת.

היכן ניתן לבדוק אם קיים סימן מסחר על מוצר או שירות?

ישנן שתי אפשרויות לבדוק האם כבר רשום סימן מסחר על מוצר או שירות:

הדרך הראשונה היא באמצעות הגשת בקשה לרשם סימני המסחר הכרוכה בתשלום אגרה של 640 ₪. במקרה זה מחלקת סימני המסחר מבצעת את חיפוש סימן המסחר ומודיעה על תוצאותיו.

הדרך השנייה היא באמצעות חיפוש סימן המסחר באופן עצמאי במאגר סימני המסחר המקוון באתר רשם סימני המסחר.

מהו הנוהל לרישום סימן מסחר?

 • בחירת סוג המוצר/שירות: ישנם 45 סוגים שונים של מוצרים ושירותים לגביהם ניתן לרשום סימני מסחר וחשוב מאוד לבחור את הסוג הנכון והרלונטי לגביו מבוקש רישום הסימן.
 • הגשת בקשת רישום: בשלב הבא מוגשת בקשה לרישום סימן המסחר לרשם סימני המסחר בישראל.
 • תשלום אגרת רישום סימן מסחר: ביחד עם הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר יש לשלם אגרת רישום סימן מסחר בסך של 1604 ₪ עבור סוג אחד של מוצר או שירות ואגרה נוספת של 1205 ₪ עבור כל סוג נוסף של מוצר או שירות (המחירים נכון לחודש מרץ 2018).
 • בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר:בשלב זה, רשם סימני המסחר בוחן את הבקשה ובודק אם הסימן המבוקש עומד בדרישות הקבועות בפקודת סימני מסחר.
 • פרסום סימן המסחר:אם לרשם סימני המסחר אין השגות, הבקשה מקובלת ומתפרסמת ביומן סימני המסחר שמתפרסם אחת לחודש.
 • התנגדויות לרישום סימן המסחר:כעת יש תקופה של 3 חודשים שבמהלכה צדדים שלישיים יכולים להגיש התנגדות לרישום סימן המסחר.
 • רישום סימן מסחר:סימן המסחר נרשם במידה ולא מוגשת התנגדות או מוגשת התנגדות שנדחית.

מה ניתן לתבוע מחברה או אדם שהשתמש בסימן המסחר שלי?

 • איסור שימוש:בראש ובראשונה ניתן לבקש מבית המשפט לתת צו מניעה שיאסור על אותו אדם או חברה להמשיך לעשות שימוש בסימן המסחר.
 • תביעה כספית בגין נזקים:ניתן להגיש תביעה כספית בגין הנזקים שנגרמו לי כתוצאה מהשימוש הלא מורשה בסימן המסחר, למשל אובדן הכנסות שנגרם לי, או פגיעה במוניטין אם המפר עשה שימוש בסימן המסחר בסחורה מאיכות ירודה.
 • תביעה כספית בגין עשיית עושר ולא במשפט:ניתן גם לתבוע החזר של הרווחים שצברה החברה המתחרה עקב השימוש בסימן המסחר כיוון שבוצעה כאן פעולה של "עשיית עושר ולא במשפט".

רישום סימן מסחר בחו"ל

 • האם יש צורך לרשום את סימן המסחר גם בחו"ל?את סימן המסחר צריך לרשום בכל מדינה בה יש כוונה לעשות בו שימוש. כך שאם יש כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר גם מחוץ לישראל, יש צורך לרשום אותו גם באותן מדינות בהן יש כוונה להשתמש בסימן המסחר.
 • רישום סימן מסחר בינלאומי בישראל:ישראל חברה באמנת מדריד לרישום סימני מסחר בינלאומיים המונה כ-100 מדינות, ביניהן ארה"ב וחלק ניכר ממדינות אירופה. האמנה מאפשרת להגיש לרשם סימני המסחרבישראל בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי בכל מדינה החברה באמנת מדריד.

רישום סימן מסחר במדינה שאינה חברה באמנת מדריד, מחייב הגשת בקשה ספציפית לרישום סימן המסחר באותה מדינה.

האם ניתן לקבל הגנה גם כאשר לא רשמתי את סימן המסחר?

ניתן לקבל הגנה, אך הנושא מורכב בהרבה בהשוואה למצב בו סימן המסחר רשום. במקרה בו אין רישום, צריך להוכיח למשל שסימן המסחר שלי כבר צבר מוניטין ומוכר בציבור. לכן, מומלץ לרשום את סימן המסחר וליהנות מהיתרונות של סימן מסחר רשום, כשהעלות הינה נמוכה יחסית וחד פעמית.

עו״ד שרון סחאי