עבירות הצווארון הלבן – עו"ד ארז אבוהב

עבירות צווארון לבן מאופיינת בדרך כלל לעבירות כלכליות המיוחסות לאנשים בעלי מעמד חברתי גבוה או שנעשו במהלך עיסוקו של נושא משרה בתאגיד או בגוף ציבורי.

השיח בנושא עבירות הצווארון הלבן זוכה בשנים האחרונות להתייחסות מוגברת. בעבר, הגדרתו של נאשם כעבריין צווארון לבן זיכתה אותו ביחס מועדף – התפיסה הייתה שעצם העמדתו לדין יש בה כדי להוות עונש משמעותי עבורו ולכן, יש להקל בעונשו. כיום, המגמה שונה. אנו עדים להקשחת הענישה כלפי נאשמים בתיקי צווארון לבן ולהיווצרות מטוטלת בין רמות הענישה הנמוכות בעבר לבין ההחמרה כיום.

ההבדלים בין עבירות הצווארון הלבן לבין עבירות פליליות אחרות

העבירות הפליליות השגרתיות מאופיינות בנורמות פסולות ובדפוסי חיים עברייניים כגון אלימות, התמכרויות וכיוצ"ב. לעומתן, עבירות הצווארון הלבן מאופיינות בדפוסי כלכליים, השאת רווחים מהירים. לכן, תפיסת המשפט או דרך ניהולו היא שונה בתכלית ביניהן.

עם זאת, לא פעם יש זליגה בין שני התחומים. דהיינו, נאשם עם דפוסים עבריינים לובש כסות של אדם עסקי או חובר לכאלה כדי לבצע עבירות כלכליות. לחלופין, אדם בעל מעמד, או תפקיד ציבורי שמואשם בעבירות פליליות רגולטריות. תפקיד הסנגור לזהות היטב את מאפייני התיק או מאפייני הנאשם ולפיהם, לנתב את קו ההגנה שיבחר עבור לקוחו.

בעבר נהגו לחשוב שליבת עבירות הצווארון הלבן נמצאת במאפייני העבירות נשוא כתב האישום. כיום, מרבים לתייג את סוגי העבירות לפי הנאשם עצמו ובעיקר כדי לגרום לאמון בו או כדי לזכות אותו במעטפת חמה ורכה קודם להכרעה בעניינו. כל מקרה לנסיבותיו, דבר אחד מוסכם על כולם, אין ניהול משפט צווארון לבן דומה למשפט פלילי אחר.

סוגי העבירות הכלכליות

עבירות צווארון לבן מאופיינות כאמור בעניין כלכלי ולרוב כוללות עבירות הלבנת הון, מרמה, שוחד, קבלת דבר במרמה וכיוצ"ב. תחום נוסף שהוא מובהק לעבירות הצווארון הלבן נוגע בעבירות בניירות ערך. דרך ניהול התיקים שם, בחירת קווי ההגנה לנאשם, שונה מיתר התיקים הפליליים.

העבירות הנפוצות בתחום ניירות הערך כוללת עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות הדיווח בניירות ערך ושימוש במידע פנים.

עו"ד ארז אבוהב מייצג חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן ובתיקים בעלי אוריינטציה כלכלית, עבירות בניירות ערך, הלבנת הון, עבירות שוחד ומרמה, עבירות תאגידים ועבירות נושאי משרה בתאגידים. במהלך השנה האחרונה ייצגו עו"ד אבוהב וצוות משרדו בכמה פרשיות בולטות בתחומים הנ"ל בשלבי המעצר, בהליכי השימוע ובשלבי ניהול התיקים בבתי המשפט.

עו״ד ארז אבוהב

לייעוץ עם עו״ד ארז אבוהב 072-3945829