היתר עבודה לעובדים זרים – עו"ד מיכאל דקר

ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בתחומי הייטק, טכנולוגיה, סייבר, ביו-טכנולוגיה, רפואה  ועוד. בשנים האחרונות גם ענף המסעדנות והקולינריה בישראל מתפתח. כאן מתבצעים מחקרים רבים ומפתחים טכנולוגיות חדשניות בחברות רבות הפועלות ברחבי הארץ.

מעבר לעובדים הישראלים בעלי הידע והכישרון הרב, נוצר צורך מעת לעת לגייס גם מומחה זר מחו"ל לעזרת פרויקט מסוים כדי לקדם את התהליך. במקרים כאלה מחפשות החברות הישראליות מומחים בעלי שם עולמי במדינות שונות עד שהן מוצאות את העובד הזר המומחה המתאים להם ביותר.

אם הפרויקט הספציפי מאתגר את המומחה הנבחר והוא מעוניין לעשות רילוקיישן לישראל, מתחילה הנהלת החברה בהליך קבלת היתר עבודה בישראל עבור עובד זר מומחה.

במשרד הפנים קיימת מחלקה לבחינה, טיפול ואישור בכל ההליך הבירוקרטי לצורך קבלת ההיתר. על פי חוק עובדים זרים ותקנות הכניסה לישראל, מתבצע התהליך שבסופו מנפיק משרד הפנים את האשרה מסוג ב/1 עבור עובד זר מומחה, אם אישרו את הגעתו של העובד הספציפי.

בעת הגשת הבקשה לקבלת היתר, חותמים נציגי החברה על מסמכים המאשרים את הנקודות המהותיות:

  • העובד הזר המומחה יקבל בארץ משכורת שהיא כפולה מהשכר הממוצע במשק הישראלי, או שמדובר במנהל בכיר או עובד נציג במשרת אמון של חברה זרה.
  • לעובד הזר קיים ידע ייחודי הנחוץ לחברה הישראלית. הוא בעל דיפלומה כיוון שלמד תחום ספציפי נדרש זה. פרוט נרחב של הידע שלו מופיע בקורות החיים המרשימים שלו. כל המידע הזה מגובה במסמכים מארץ המוצא של העובד הזר המומחה.
  • המלצה מרשות ממשלתית לאשר את הגעתו של העובד עקב נחיצותו הרבה. או לחילופין מסמך מהחברה הישראלית המפרט את מטרת גיוסו של העובד הזר המומחה ועד כמה יקדם עובד זה את הפרויקט בזכות הידע הרב שלו שאינו מצוי אצל העובדים הישראלים.
  • עבור גיוס אדם לתפקיד ניהולי בכיר כמו מנכ"ל שלא תמיד למד תחום מסוים אך הוא בעל רזומה עשיר, אין הכרח להציג תעודות ומסמכים המעידים על השכלתו.
  • החברה הישראלית מתחייבת לפעול בעניינו על פי דיני העבודה לעובדים זרים מומחים המגן עליהם וזאת בנוסף לדיני העבודה הרגילים בישראל שגם הם חלים עליו.

בשלב הראשון הבקשה מוגשת אל יחידת ההיתרים בירושלים, ויש לשלם אגרה להגשת הבקשה בגובה של כ- 1,200 ₪. אגרה זו אינה מוחזרת גם באם הבקשה נדחית. לאחר אישור ההיתר, נציג החברה הישראלית חותם על טופס בקשה לקבלת אשרת כניסה לישראל מסוג ב/1 עבור העובד הזר בלשכת משרד הפנים הקרובה אל מקום מושב החברה ומשלם אגרה שגובהה כ – 10,000 ₪ עבור כל עובד זר מומחה. קיימת כאן החרגה ועבור עובד זר המיועד לתפקיד ניהולי כמו מנכ"ל, אז אין צורך בתשלום אגרה.

תהליך האישור אורך כמה חודשים. אם משרד הפנים מאשר את ההיתר, יישלח המסמך לקונסוליה הישראלית בארץ המוצא. העובד הזר יגיע לקונסוליה, יקבל את ההיתר, יסדיר את העניינים הבירוקרטיים הנלווים ויוכל לטוס לישראל.

בהגעתו ארצה, העובד הזר המומחה יקבל אשרת שהייה בישראל התקפה לשנה אחת בלבד. אם בתום שנת העבודה הראשונה, באם קיים צורך להמשיך ולהעסיק כאן את העובד הזר המומחה, מוגשת שוב בקשה למשרד הפנים ובדרך זו אפשר להאריך את תוקפו של ההיתר שוב ושוב עד תקופה מקסימלית של חמש שנים.

בתום פרק זמן זה ואם החברה מעוניינת להמשיך להעסיק את העובד הזר המומחה, יכולה החברה להגיש בקשה חריגה להארכת שהותו בארץ. לבקשה תצרף החברה מסמך על הישגיה ועל תרומתו של אותו עובד זר מומחה לקידום הפרויקט הספציפי, על חשיבותו ונחיצותו לצורך המשך התהליך. בקשה חריגה זו מוגשת לשר האוצר, שר הכלכלה ושר הפנים. גורמים אלה שוקלים את הנושא לנוכח מטרת שהייתו בארץ והישגי החברה בזכותו עד כה. אם השיקולים הוכחו כחשובים, יוארך ההיתר בשנה נוספת. במקרים ייחודיים אפשר להגיש בקשה דומה בכל שנה וכך להאריך את שהותו בישראל להרבה מאד שנים נוספות.

בקשה להעסקת עובד זר מומחה לתקופה מוגבלת בהליך מזורז

במקרים דחופים שבהם החברה הישראלית זקוקה לעובד זר באופן מידי ואינה יכולה להמתין את פרק הזמן של כמה חודשים עד שמשרד הפנים יאשר את המועמד וינפיק עבורו היתר, אפשר לבצע הליך מזורז להגעתו.

בנוהל המזורז, מאשר משרד הפנים תוך ששה ימים בלבד את כניסתו ארצה של העובד הזר המומחה אך השהייה שלו בארץ תוגבל ל – 45 יום בלבד. יש לשים לב כי הליך זה חל על עובדים ממדינות אשר אזרחיהם פטורים מהדרישה לקבל אשרת כניסה לישראל כתיירים מראש בלבד. עבור הנפקת אשרה זו תשלם החברה אגרה שערכה הכספי תואם את תקופת השהייה שלו בארץ, כלומר את החלק היחסי מתוך האגרה השנתית המלאה בסך כ – 10,000 ₪.

קיימים כמה חסרונות לנוהל מזורז זה:

  • 45 יום זו תקופה קצרה מאד, עד שהעובד הזר מבין את ההתנהלות בארץ ובפרויקט, הוא כבר צריך להפסיק את ההתקשרות ולחזור לארץ המוצא.
  • נוצר מצב שהוא עוזב אך חייבים להמשיך את הפרויקט ואז מגייסים עובד זר אחר או צוות נוסף, שוב ושוב עוברים את כל התהליך ושוב הפרויקט נקטע עקב השהייה הקצרה שלהם בישראל.
  • עלויות האגרות והמשכורות הן גבוהות ובהתחשב בעובדה שמגיעים כמה מומחים מדובר בסכומים כספיים לא מבוטלים.

התהליך כולו הן לפרק הזמן הקצר והן לפרק זמן הארוך הוא הליך בירוקרטי ארוך ויקר ולא תמיד תואם את הצורך האמתי של החברות הישראליות בעובד זר מומחה.

 

עו״ד מיכאל דקר

לייעוץ עם עו״ד מיכאל דקר
072-3719319