עו"ד המטפל בתחום תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מגדיר מהי תאונה הנחשבת כתאונת דרכים באופן הבא: “מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה”.

החוק מרחיב את ההגדרה גם לשלושת המאורעות הבאים – 
“מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב”.
“מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו”.
“מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי”.

ואולם החוק החריג וקבע כי: “לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע בשל מעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי”.

ההגדרה בחוק של שימוש ברכב מנועי המזכה בתשלום פיצויים היא רחבה ביותר, וכוללת: נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות התדרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד.

אדם הנפגע באירוע המוגדר בחוק כתאונת דרכים פונה בתביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל פיצויים על הנזק שנגרם לו והטבות המגיעות לו עקב כך. בנוסף לכך, תובע הנפגע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב. לאחר קביעת סכום הפיצוי מחברת הביטוח, יקוזזו מתשלום זה הכספים שכבר קיבל הנפגע מהמוסד לביטוח לאומי.

כאשר מדובר בפגיעה שגרמה נכות לנפגע, תקבע הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי את דרגת נכותו ואם מדובר בנכות זמנית או צמיתה. על פי שיעור הנכות, יקבל הנפגע פיצויים וקצבה חודשית.

כל מי שהיה מעורב בתאונת הדרכים כולל הנהג, הנוסעים והולכי הרגל זכאים לפיצוי למעט

  • אדם שגרם בכוונה לתאונה זו
  • נהג שהפר את החוק לתיקון דיני העונשין וביצע שימוש ברכב ללא רשות והנוסעים שידעו על כך.
  • נהג שאינו בעל רישיון נהיגה כלל או שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג.
  • אם הרכב שימש או סייע לביצוע פשע.
  • אדם שנהג ללא ביטוח או שהביטוח לא כיסה את שימושו ברכב.
  • בעל הרכב או המחזיק בו, שאישר לנה לנהוג ברכב ללא ביטוח תקף או ללא כיסוי ביטוחי גם אם היה ברכב וגם אם לא היה בו.

זכאות לקבלת פיצוי בגין תאונת דרכים
כל אדם שנפגע בתאונה המוגדרת כתאונת דרכים על פי חוק הפיצויים לתאונות דרכים זכאי לקבלת פיצויים.

למעט החריגים
אדם שנפגע בהיותו ברכב שבעלים התיר לו את הנסיעה בו ללא ביטוח תקף אך הוא לא ידע על כך, מקרה חריג זה ידרוש האדם פיצוי מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

תלויים בנפגע, זכאים לתבוע פיצויים על פי חוק אף על פי שהנפגע עצמו אינו זכאי לכך.

אפשר להגיש תביעת פיצוי עבור נזקי גוף שאירעו בתאונת דרכים עד שבע שנים מיום המקרה. קטין יכול להגיש תביעה כזו כשהספירה מתחילה בהגיעו לגיל 18 .

ליווי עו"ד תעבורה
בסבך הבירוקרטיה כל אדם שהיה מעורב בתאונה זקוק להכוונה מקצועית מאיש מקצוע בעל ידע רב בתחום ייחודי זה. עורכי דין רבים מתמקצעים בנישה זו ולכן צברו ניסיון ומידע רב הן על סעיפי החוק והן על דרכי הפעולה בדיונים השונים בבתי המשפט. בנוסף לכך עורכי הדין העוסקים בתחום התחבורה מקבלים את כל פסקי הדין שנפסקו בבתי המשפט השונים לתעבורה ברחבי הארץ. קיימים מקרים דומים של תאונות שונות ולעתים קרובות יכול עורך הדין להשתמש בתקדים של פסיקה זו או אחרת עבור אחד הלקוחות שלו.

מטרתו של עור הדין לתעבורה היא לדאוג ללקוח שלו בכל המעטפת הקשורה במקרה תאונת הדרכים החל מנושא הפיצוי הכספי מהמוסד לביטוח לאומי ומחברת הביטוח ועד תום ההתנהלות מול בית המשפט.

אם הלקוח הוא האשם בגרימת מוות או נפגעים בדרגה חמורה בתאונת הדרכים, מדובר בעבירה פלילית, עורך הדין ידבר על ליבו של השופט, יסקור את אורח חייו של הנהג ויעשה כל שניתן כדי שיוטל שעליו עונש קל ככל שאפשר. אם מדובר בקנס כספי, ישתדל עורך הדי שהסכום יהיה נמוך, אם מדובר במאסר, בפרק זמן קצר ככל האפשר וכך גם לגבי עבודות שירות.

אין ספק שאדם לא יכול להתנהל לבד ללא ליווי של עו"ד תעבורה מומחה במקרים אלו כדי שידאג לו וינתב את הדרך הנכונה ביותר כדי להגיע למטרה הנכספת.

האם מאמר זה עזר לך?