פירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה – עו"ד בן הלוי

אחת הסוגיות המרכזיות שנדונות לעתים תכופות בבתי המשפט לענייני משפחה בישראל, היא תביעה של אחד מבני הזוג, לפירוק השיתוף בנכס המשותף בו התגוררו עד עתה בני הזוג המצויים בהליך גירושין.

עו"ד בן הלוי המתמחה בדיני משפחה וגירושין, מייצג לקוחות רבים הנקלעים לסוגיה מורכבת זו.

מהי תביעה לפירוק שיתוף?

כאשר מדברים על המושג "פירוק שיתוף" אנחנו למעשה מתכוונים לפירוק של שותפות מסוימת בנכס מקרקעין שנמצא בבעלותם של שני שותפים או יותר.

אם אנו מדברים על פירוק שיתוף בדיני משפחה, אז לרוב הכוונה היא לפירוק השיתוף בדירת המגורים של בני זוג וזאת כחלק מההפרדה הרכושית שבני הזוג מבצעים במסגרת הליך הגירושין.

לדוגמא: במקרה בו בעקבות סכסוך קשה בין הצדדים, הבעל עזב את הדירה המשותפת ומצא לו מדור אחר, הרי שהבעל מעוניין כעת למכור את דירת המגורים, אולם האישה אינה מעוניינת למכור את הדירה מסיבות שונות. לכן, הבעל יפנה לבית המשפט ויבקש את התערבותו במכירת הנכס וזאת על מנת לאפשר לבעל לרכוש דירה חלופית באמצעות התמורה שיקבל בגין מחצית ערכה של הדירה המשותפת.

בדרך כלל, הרכוש העיקרי של בני הזוג הוא דירת המגורים שלהם. לכן, במרבית המקרים, פירוק השיתוף בדירת המגורים יהווה את סלע המחלוקת העיקרי בין בני הזוג כאשר הם באים לבצע את ההפרדה רכושית במסגרת הליך הגירושין.

המטרה של פירוק השיתוף, היא שבסוף התהליך, כל אחד מבני הזוג יקבל את חלקו מהתמורה שתתקבל ממכירת הנכס המשותף  על מנת שהוא יוכל להמשיך בדרכו ולפתוח דף חדש בחייו לאחר הליך הגירושין.

הזכות לפירוק השיתוף

הזכות לפירוק השיתוף במקרקעין מעוגנת בחוק המקרקעין- בסעיף 37(א) שקובע: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף".

זכות אלמנטרית זו לפירוק השיתוף על פי חוק המקרקעין, קיימת בין שותפים, לאו דווקא בני זוג. אם הצד השני אינו מעוניין למכור את הנכס, תוגש תביעה לבית המשפט בעניין זה, כדי שזה ייתן צו לפירוק השיתוף.

באלו מקרים ממומלץ להגיש תביעה לפירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג  ?

מומלץ לפנות לביהמ"ש בהגשת תביעה לפירוק שיתוף בכל מקרה בו אין הסכמה בין בני הזוג בנוגע לאופן ביצוע פירוק השיתוף ומכירת הדירה שלהם, לדוג': כאשר הבעל עזב את הדירה וכעת הוא מעוניין למכור אותה, בעוד האישה נותרה להתגורר בדירה והיא מעוניינת לעכב את מכירתה.

במקרה כזה בו אין הסכמה בין בני הזוג לגבי מכירת הדירה, כאשר כל צד מושך לכיוון אחר ולכל צד יש אינטרסים מנוגדים, אז הצד שמעוניין במכירת הדירה צריך לפנות לעו"ד שמתמחה בתחום ולהגיש באמצעותו תביעה לביהמ"ש במסגרתה הוא עותר לפירוק השיתוף בנכס נשוא המחלוקת.

פירוק שיתוף הלכה למעשה על ידי בית המשפט ומתן צו פירוק

רק לאחר שבית המשפט ישתכנע שההורה המשמורן וילדיו מצאו דירה חלופית הולמת הוא יאשר את המהלך, יוציא צו לפירוק השיתוף ויאשר את מכירת הנכס.

האם לבן הזוג יש זכות לרכוש את חלקו של השותף האחר?

כן, ולא די בכך שלבן הזוג קיימת הזכות לרכוש את חלקו של בן הזוג האחר, אלא שסעיף 101 לחוק המקרקעין, אף מעניק לבן הזוג זכות קדימה לרכוש את חלקו של בן זוגו ואפילו מחייב את בני הזוג קודם כל להציע את חלקו לבן זוגו ורק לאחר מכן לצדדים שלישיים.

מה קורה לאחר מתן הצו לפירוק השיתוף?

לאחר מתן הצו לפירוק השיתוף בית המשפט צפוי ליתן לצדדים תקופה של מספר שבועות/חודשים על מנת לנסות ולמכור את הדירה בכוחות עצמם. אולם, ברוב המקרים אין בין הצדדים המסוכסכים את התקשורת והאמון הדרושים לצורך ביצוע המכירה, ולכן בית המשפט צפוי למנות כונס נכסים שינהל בעצמו את נושא מכירת הדירה, והוא למעשה יהיה האחראי בפני בית המשפט להוציא לפועל את הצו לפירוק השיתוף ולמכור את דירת הצדדים במחיר הגבוה ביותר עבור בני הזוג. 

מה הדין אם כל השותפים חתמו על הסכם המגביל את הזכות לפירוק השיתוף?

גם במידה והשותפים חתמו על הסכם שיתוף המגביל את זכות הפירוק, הרי שסעיף 37(ב) לחוק המקרקעין קובע שההגבלה הזאת, תהיה תקפה עד 3 שנים בלבד מיום חתימת השותפים על ההסכם.

זאת אומרת שבפועל, בחלוף 3 שנים, מיום חתימת השותפים על הסכם השותפות שכולל סעיף שמגביל את פירוק השותפות, הרי שבית המשפט רשאי בכל זאת להורות על פירוק השיתוף בהתאם לשיקוליו של בית המשפט ובהתאם לנסיבות העניין.

כלומר, בית המשפט יבחן כל מקרה על פי נסיבותיו המיוחדות ויקבע האם על אף קיומו של סעיף מגביל בהסכם השותפות יש להורות על ביצוע פירוק השיתוף.

עו״ד בן הלוי

[thrive_leads id='2555']