רכישת קרקעות תקן 22 – עו"ד לירן יגודה

רכישת קרקעות חקלאיות הנמכרות מעת לעת על ידי חברות נדל"ן העוסקות בתחום שיווקי זה, טומנת בחובה סיכוי אך גם סיכון לא מבוטל.

רכישת קרקעות חקלאיות הנמכרות מעת לעת על ידי חברות נדל"ן העוסקות בתחום שיווקי זה, טומנת בחובה סיכוי אך גם סיכון לא מבוטל.

מטרתו של אדם הרוכש קרקע חקלאית להשקעה, היא להמתין פרק זמן מסוים עד שוועדות התכנון יאשרו להפשיר את הקרקע לטובת בניית מגורים, תעשיה עתירת ידע או משרדים ואז להפוך ליזם ולבנות על קרקע זו או לחילופין למכור אותה ליזם וליהנות מרווח הון נאה בקיזוז מיסים והיטלים שונים, כיוון שערך הקרקע עלה באופן משמעותי לאחר ההפשרה.

לאור מקרים רבים שבהם לקוחות שמו את כספם על קרן הצבי ורכשו קרקעות חקלאיות שאינן מיועדות כלל להפשרה, החליט המחוקק למסד תחום זה ולכן הוסיף לפני כשנתיים את תקנה 22 לחוק המקרקעין כך שנוכלים לא ימכרו קרקעות שלא יופשרו גם בעוד עשרות שנים מסיבות שונות הקשורות למיקומן הגיאוגרפי.

על פי תקנה חדשה זו מחויבת כל חברה המשווקת קרקעות חקלאיות להעביר ללקוח הפוטנציאלי דוח מקיף הכולל חוות דעת משמאי מקרקעין על חלקה ספציפית שאותה הוא מעוניין לרכוש. השומה כוללת הערכה מקצועית לגבי צפי היתכנות הקרקע תוך 10-5 השנים הקרובות, תוך ציון מקורות המידע שעל פיהם מבסס שמאי המקרקעין את חוות דעתו, לדוגמה אם הוא מתבסס על פי ההתנהלות בוועדת התכנון המחוזית או הארצית . אם להערכתו קרקע חקלאית זו לא תופשר בפרק זמן הנע בין 10-5 שנים או אף מעבר לכך, הוא יכתוב על כך בחוות הדעת.

משווקי קרקע שלא יעבירו את מלוא המידע למשקיעים כקבוע בחוק, צפויים לקבל קנסות גבוהים על כך.

לקוח פוטנציאלי המקבל חוות דעת זו, יקטין את סיכוניו ויקבל החלטה מושכלת על פי דוח מקצועי זה אם לרכוש את הקרקע או עדיף שלא, על פי נסיבות המקרה.

בנוסף לכך, לפני קבלת ההחלטה או החתימה על ההסכם מומלץ להתייעץ עם עו"ד שתחום התמחותו הוא המקרקעין כדי שיבצע בדיקות מקיפות עבור הלקוח ויחווה גם הוא את דעתו בעניין זה.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, גם אם בוצעה רכישה של הקרקע, קיימת אפשרות תוך שבעה ימים להתחרט, לבקש ולקבל בחזרה את הכסף ששולם.

עו״ד לירן יגודה

לייעוץ עם עו״ד לירן יגודה