שוויון בתשלום דמי מזונות – עו"ד גלית בס, עו"ד ג'ני סטפנוב

עורכות הדין ג'ני סטפנוב וגלית בס הן בעלות משרד לעריכת דין בתחום דיני המשפחה. עיקר התמחותן המקצועית היא במקרים מורכבים הקשורים בתשלום דמי המזונות.

המוטו של המשרד הוא דאגה לטובת הילד, תפיסת העולם כאן היא שאין פשרות בעניין זה ועל פי נקודת מוצא זו בונות עורכות הדין את האסטרטגיה לניהול ההליך המשפטי. כחלק מתפיסת עולם זו הן לא מאמינות בנחיצותן של מלחמות בכל מחיר על חשבון הילדים והן מחפשות ומוצאות דרכים שונות כדי להתמודד עם הסיטואציות הקשות, תוך מציאת פתרונות יצירתיים. 

דמי מזונות בקווים כלליים

קביעת החוק בדבר תשלום דמי מזונות לילדים, נועדה לאפשר לדאוג לצרכיהם הבסיסים כגון: ביגוד והנעלה, כלכלה, מוצרי היגיינה ועוד.

בכל הקשור בהוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות על ידי ביטוח הבריאות הממלכתי בקופה שבה הילדים מבוטחים, והוצאות חינוך הילדים הכוללים חוגים, קייטנות, שיעורים פרטיים ועוד, אלו הוצאות שאינן נכללות בדמי המזונות ועל שני ההורים לשאת בהוצאות אלה באופן שווה.  

מבחינה חוקית, האב אחראי לשלם באופן אבסולוטי עבור כל ההוצאות של ילדיו מלידתם ועד גיל שש שנים.

עבור ילדים בגילאי 15-6 , על האב לשאת בכל ההוצאות עבור הצרכים הכרחיים שלהם, ושאר צורכיהם על שני הצדדים לשאת בהם מדין צדקה.

עבור ילדים בגילאי 18-16 , בני הזוג יחלקו ביניהם את הנטל על פי גובה ההכנסות של כל אחד מהם.

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון ביולי 2017

פסק הדין התקדימי קבע כי הנוהל שהיה נהוג עד עתה ועל פיו רק האב חייב לשאת בתשלום דמי מזונות הכרחיים לילדיו, הוא דין מפלה. חלוקת הוגנת יותר של נטל המזונות בין בני הזוג, מטרתה לדאוג לטובת הילד, בכך ששני בני הזוג יקצו באופן נכון כספים למען צרכיו הבסיסיים של הילד.

עוד קבע בית המשפט העליון, כי בכל מקרה ומקרה ייבדקו את היכולות הכלכליות של כל אחד מבני הזוג וכך יקבע נטל שוויוני ולא נטל שמכביד רק על האבות ומפלה שאותם לרעה.

תשלום דמי מזונות באופציית המשמורת המשותפת ואופציית הסדרי הראייה המורחבים

בשנים האחרונות זוגות גרושים רבים בוחרים באחת מהאופציות הללו בעיקר מתוך הרצון הכנה להיות פעילים ומעורבים במידה שווה בכל הקשור לגידול ילדיהם, לדרך חינוכם ובעיקר כדי ליהנות מזמן איכות יחד.

לאור פרקי הזמן הזהים ו/או הדומים שבהם נמצאים הילדים אצל כל אחד מההורים, ולאור העובדה שבימים האלה האב דואג לכל צרכיהם הבסיסיים כגון: מזון ועוד, הוגן יהיה לחלק את הנטל באופן שוויוני או בחלוקה המתאימה ליחסי הזמן שבו כל אחד מההורים נמצא עם הילדים.

מה קורה במקרים שבהם האב אינו מסוגל לשלם את דמי המזונות שנקבעו: 

ישנם מספר דרכים לפעול בעניין זה:

  • פתיחת תיק בהוצאה לפועל
  • כאשר קיים פסק דין לזמונות ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי לגביית מזונות הילדים.
  • להגיש לבית המשפט לענייני משפחיה תביעות מזונות נגד סבא וסבתא בהתאם לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) לפי סעיף 4 אשר מגדיר את סולם החייבית במזונות.

בקשות להגדלת או הפחתת סך דמי המזונות החודשיים

החיים מלאים בהפתעות ולעיתים נוצרות נסיבות משפחתיות שבגינן מבקש אחד ההורים להגדיל או להפחית את סך דמי המזונות שנקבעו.

על מנת שבתי המשפט יבחנו תביעות להפחת או הגדלת מזונות, מגיש התביעה צריך להצביע על שינוי נסיבות מהותי (לדוגמה: מעבר של הילדים להורה הלא משמורן, מחלה חו"ח ועוד) שלא היה באפשרותו לצפות בשינוי זה בעת שחתם על הסכם גירושין ו/או פסק הדין למזונות. לא כל שינוי הוא מהותי לדוגמה: אב הגיש תביעה להפחתת מזונות כיוון שעזב את בית הוריו ויצא לשכור דירה – בית המשפט דחה את תביעתו על הסף וקבע כי אין מדובר בשינוי נסיבות מהותי.  

בקשות לתשלום תשלומים חריגים על ידי האב, בנוסף לדמי המזונות

חשוב לציין כי ישנה חשיבות רבה לערוך הסכם גירושין אשר אינו מותיר מקום לספק באשר לכל הוצאה של הילדים.

ככל שהצדדים חתמו על הסכם גירושין, וישנה הוצאה אשר איננה ברורה אם היא חלק מדמי המזונות או שמדובר בהוצאה שעל הצדדים לשאת באופן שווה, על המבקש להגיש בקשה להוצאה לפועל.

 בקשה זו אינה בסמכות ההוצאה לפועל ויש ליתן פרשנות בדבר ההוצאה של הילד, יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני המשפחה.

נקודות זיכוי מס

בדרך כלל בתי המשפט לענייני משפחה נוהגים לקבוע שקצבת הילדים ונקודות הזיכוי יעברו לידי האם בנוסף לתשלום המזונות. הצדדים יכולים להסכים ביניהם מי יהיה זכאי לקבל את קצבת הילדים ונקודות הזיכוי. במקרים שבהם האב יוכל לנצל את נקודות הזיכוי בצורה המרבית ביותר, ניתן לקבוע במסגרת הסכם הגירושין להעביר לידיו את נקודות הזיכוי. דבר אשר יכול להטיב עם בני הזוג ומהלך זה יותיר בידיהם כספים נוספים לטובת גידול ילדיהם. בן הזוג שמקבל את נקודות הזיכוי הוא גם זה שיקבל מדי חודש את קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי.

.

עו״ד גלית בס ועו"ד ג'ני סטפנוב

לייעוץ עם עו״ד ג'ני סטפנוב וגלית בס