תביעות חבות בגין נזקי גוף – עו"ד לבנה עובדיה

כאשר אדם נחבל בגופו בשל מפגע, מכשול או פגם, הוא זכאי במקרים רבים לקבל פיצוי על נזק גוף שנגרם לו מהגורמים האחראים למפגע. עו"ד לבנה עובדיה עוסקת שנים רבות בתחום דיני נזיקין, תביעות בגין נזקי גוף, בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח. לקוחותיה נהנים מעו"ד מקצועית, בעלת ידע רב שבאמצעותו היא סוללת את הדרך ביד רמה להצלחת התביעות בתיקים המשפטיים אותם היא מנהלת


עו"ד לבנה עובדיה עוסקת שנים רבות בתחום דיני נזיקין, תביעות בגין נזקי גוף. עו"ד עובדיה מתמחה בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח. לקוחותיה נהנים מעו"ד מקצועית, בעלת ידע רב שבאמצעותו היא סוללת את הדרך ביד רמה להצלחת התביעות בתיקים המשפטיים אותם היא מנהלת.

תביעות בגין נזקי גוף נגד עירייה או רשות מקומית
אדם הנפגע בדרך ציבורית בשל מפגע מכשול או פגם: עקב נפילה לבור, מעידה עקב מרצפות לא אחידות עם הבדלי גובה, מדרכה שבורה או מכל סיבה אחרת דומה, יכול לתבוע הן את העירייה שהמקרה קרה בשטח המוניציפלי שלה והן את חברת הביטוח שביטחה רשות זו נגד סיכוני צד ג'. מובן שעלולים להיות גורמים אחראים נוספים.

מומלץ לבצע כמה פעולות:

 • לצלם את המקום, שיעיד על המפגע וסיבת הנפילה. יש לוודא שהצילום יכלול גם מקום מזהה כגון: חנות מקומית כולל שלט הפרסום שלה, שם רחוב וכד'.
 • לדווח למוקד העירוני על המקרה ולשמור את מספר הפנייה.
 • לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני, רצוי ביום המקרה. יש לדאוג לפרט בפני הרופא את פרטי האירוע, כדי שיתועדו במסמכים הרפואיים. מומלץ לשמור על כל התיעוד הרפואי וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור לפגיעה.
 • לעיתים תיקון המפגע על ידי אותה רשות יכול להעיד על אחריותה.
 • פניה לעו"ד העוסק בתחום נזקי הגוף לקבלת יעוץ משפטי כבר בשלב הראשוני, יסלול בפניכם את הדרך להצלחת התביעה.

כל מקרה הוא מקרה בפני עצמו ונבחן לגופו של עניין מכל היבטיו המשפטיים.

תאונות חבות שנכנסות בגדר תאונת עבודה
תאונות המתרחשות בדרך לעבודה, במהלך שעות העבודה או בדרך חזרה ממקום העבודה בנסיבות שפורטו לעיל (פגיעה בדרך ציבורית בשל מפגע מכשול או פגם: עקב נפילה לבור, מעידה עקב מרצפות לא אחידות עם הבדלי גובה, מדרכה שבורה וכדומה) נכללות בקטגוריה של תאונות עבודה ובלבד שהעובד לא סטה מדרכו הרגילה.

במקרה שהאירוע נכנס בגדר תאונת עבודה מומלץ לבצע כמה פעולות:

 • במקרה שהעובד שכיר, על העובד לדווח על התאונה למעסיקו ולקבל ממנו טופס ב.ל. 250. במקרה של עצמאי הטופס הרלוונטי הוא ב.ל. 283.
 • לדווח למוקד העירוני על האירוע ולשמור את מספר הפנייה.
 • לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני, ולפרט בפני הרופא את פרטי האירוע תוך מתן דגש לעובדה, כי מדובר בתאונת עבודה ושימת לב כי פרטי האירוע מתועדים במסמכים הרפואיים. מומלץ לשמור על כל התיעוד הרפואי וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור לפגיעה.
 • להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס בל/211 תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • להגיש תביעה לנכות מעבודה באמצעות טופס בל/200 ולצרף את המסמכים הרפואיים, לאחר ההכרה בתאונת העבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • פניה לעו"ד העוסק בתחום נזקי הגוף וביטוח לאומי לקבלת יעוץ משפטי כבר בשלב הראשוני, יסלול בפניכם את הדרך להצלחת התביעה.
 • ליווי משפטי של עו"ד מומחה, עשוי להגדיל לכם את שיעורי הנכות בתקופת הנכויות הזמניות ובתקופת הנכות הצמיתה.
 • במקרה זה, בתום ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי נבחנת הגשת תביעה נגד הרשות המקומית וחברת הביטוח שביטחה אותה נגד סיכוני צד ג'.

הערה: האירוע שנבחן כאן הוא מקרה של נפילה בדרך ציבורית. כל אירוע תאונה אחר נבחן לגופו.

תאונות עבודה בתוך מקום העבודה – מפעל
עובד שנפגע במקום העבודה שלו, תוך כדי עבודה מומלץ לבצע כמה פעולות:

 • לדווח על התאונה למעסיקו ולקבל ממנו טופס ב.ל. 250.
 • לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני, ולפרט בפני הרופא את פרטי האירוע תוך מתן דגש לעובדה, כי מדובר בתאונת עבודה ושימת לב כי פרטי האירוע מתועדים במסמכים הרפואיים. מומלץ לשמור על כל התיעוד הרפואי וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור לפגיעה.
 • מומלץ במידת הצורך לצלם את אותו מפגע, מכשול או פגם שגרם לתאונה.
 • להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס בל/211 תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • להגיש תביעה לנכות מעבודה באמצעות טופס בל/200 ולצרף את המסמכים הרפואיים,

לאחר ההכרה בתאונת העבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 • פניה לעו"ד העוסק בתחום נזקי הגוף וביטוח לאומי לקבלת יעוץ משפטי כבר בשלב הראשוני, יסלול בפניכם את הדרך להצלחת התביעה.
 • ליווי משפטי של עו"ד מומחה, עשוי להגדיל לכם את שיעורי הנכות בתקופת הנכויות הזמניות ובתקופת הנכות הצמיתה.
 • בתום ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי נבחנת הגשת תביעה נגד המעסיק וחברת הביטוח שביטחה את המעסיק בביטוח חבות המעבידים.

הערה: האירוע שנבחן כאן הוא מקרה של תאונת עבודה במפעל. כל אירוע תאונה אחר נבחן לגופו.

נכות עבודה מזכה במוסד לביטוח לאומי
עובד שנפגע במהלך העבודה ועמד בפני ובעדה רפואית שקבעה לו שיעורי נכות מזכים, זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי:

מענק חד פעמי
נכות בשיעור שבין 10% ל – 19% מזכה במענק חד פעמי.

קצבת נכות מעבודה
נכות בשיעור % 20 ומעלה מזכה בקצבת נכות חודשית.

נכות עבודה שנקבעת במוסד לביטוח לאומי מתחת לנכות מזכה אין משמעה שאין זכאות לפיצוי מגורם אחר.

מאמר זה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור בו בלי להיוועץ עם עו"ד העוסק ובקיא בתחום.

עו"ד לבנה עובדיה

לייעוץ עם עו״ד לבנה עובדיה
072-3946013

עו״ד דב לרר: התלמידים יכולים לקבל פיצוי עד סה״כ של 602,000 ש״ח בגין תאונה אישית בבית הספר/תיכון

תלמידי בתי הספר הלומדים במסגרות החינוך השונות מכיתה א' ועד כתה י"ב, מבוטחים בפוליסה מיוחדת לתלמידים המגנה עליהם במקרי ביטוח.

עורך דין דב לרר מייצג תלמידים רבים התובעים את חברות הביטוח, את המוסד לביטוח לאומי וגופים מוניציפליים שונים בגין תאונות שקרו להם.


היקפי הפוליסה

כל אחת מהרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והאזוריות השונות ברחבי הארץ, מחויבות להפעיל פוליסות ביטוח עבור כל אחד מתלמידי בתי הספר הלומד במסגרת חינוכית שחלה עליה חוק חינוך חובה. הפוליסה מגנה על התלמיד 24 שעות ביממה , הן בבית הספר והן בבית או ברחוב. כמו כן, הפוליסה הורחבה והיא תחול גם בחוץ לארץ, כל עוד הימצאות התלמיד בחו"ל קשורה בקשר ישיר למוסד החינוכי.

בעת רישום התלמידים לבתי הספר, חשוב לוודא כי אכן קיימת פוליסה תקפה עבור התלמידים ושהנהלת בית הספר אכן שילמה דמי ביטוח עבור הפעלת הפוליסה.

תאונה היא מקרה לא צפוי, אקט שקורה בפתאומיות ללא אפשרות להתגונן בפניו או להיערך אליו ושבגינו נגרם נזק לאותו תלמיד.

כאמור, על התאונה לגרור בעקבותיה פציעה בדרגות שונות המצריכה טיפול רפואי ולכן על חברת הביטוח חלה החובה לפצות את התלמיד בגין הנזק שנגרם לו. במקרים רבים התלמידים מפסידים ימי לימוד רבים בעת ההחלמה בבית החולים או בבית, הפציעות מצריכות לעתים ניתוחים והיערכות מיוחדת של התלמיד ובני ביתו. ההורים מפסידים ימי עבודה רבים והתלמיד מפסיד ימי לימודים רבים.

על התלמיד לשמור את כל התיעוד הרפואי ולהציגו בפני עורך דינו, אשר ישמש אותו בתביעת הנזק בגין התאונה.

החרגות במקרי ביטוח

 1. במציאות העכשווית, תלמידים רבים נפצעים גם בשל מעשי אלימות הקורים בבית הספר ומחוצה לו. אם הפציעה נגרמה עקב מעשה פלילי, כמו לדוגמה שימוש בסכין, הפוליסה אינה מכסה זאת והתלמיד לא יוכל לתבוע את חברת הביטוח.
 2. הורה שמכה את ילדיו, זהו מקרה חריג, אם יוכח שמדובר בתאונה, יקבל התלמיד פיצוי ואם יוכח שמדובר במקרה פלילי, לא יהיה במקרה זה כיסוי ביטוחי.
 3. הפוליסה אינה מכסה מקרים של התאבדויות.
 4. פוליסת התלמידים אינה מגנה על התלמידים במקרי תאונות דרכים לאור העובדה שקיים ביטוח חובה הממלא תפקיד זה.
 5. במקרה של תאונת דרכים בחו"ל (אלא אם כן, יש הרחבה מפורשת בפוליסה), תאונות עבודה- הגורם המטפל בכך הוא המוסד לביטוח לאומי, רשלנות רפואית ועוד.
 6. נכויות שונות, כמו פגיעה או מחלה נפשית אינם מכוסים בפוליסה ואי אפשר לקבל עבורם פיצוי אלא אם הוכח שהסיטואציה הנפשית נוצרה עקב התאונה. רק אם הוכח כך, יקבל הנפגע פיצוי על הנזק.
 7. אם התלמיד נמצא בחו"ל וחל מקרה ביטוח, הפוליסה תכסה את המקרה רק אם הוא נמצא בחו"ל במסגרת פעילות בית ספרית.
 8. במצב רגיל, הפוליסה אינה מכסה מקרים של מחלות שונות, אלא אם כן, המחלה פרצה עקב התאונה באופן ישיר.

פיצוי כספי

הפוליסה מכסה במקרי הביטוח השונים נזק שהפיצוי המקסימלי בגינו הוא בסך כ- 402,000 ₪.

 • לא ישולם פיצוי בגין נכויות כמו לדוגמה צלקת שתישאר לכל החיים ותיצור נכות אסתטית, אלא אם ועדת החריגים אישרה פיצוי במקרה חריג זה.
 • כל תלמיד שנקבעה לו נכות שהיא מעל 5% – זכאי לקבלת פיצוי.
 • גם תלמיד שלא נקבעו לו אחוזי נכות לצמיתה, אך נגרם לו שבר או נזק אחר רשאי לתבוע את חברת הביטוח בגין פגיעה זו, בהתאם לסעיפי הפוליסה, לגבי זכאות בגין נכות זמנית והחזר עבור הוצאות רפואיות ( למעט מקרים בהם- יש מקור אחר שישלם ההוצאות הרפואיות לפי חוק, סכום יומי עבור נכות זמנית שווה ל- 213 ₪ לכל יום החל מיום התאונה בתנאי שיש מינימום 45 ימים רצופים והתשלום עד 3 חודשים.
 • כך למשל, קביעת אחוזי נכות בשיעור 10%, בעקבות חוות דעת של מומחה על הפגיעה- מקנה פיצוי שערכו 10% מגובה הפיצוי המקסימלי דהיינו 40,200 ₪ .
 • מעבר לסכום המרבי בסך כ- 402,000 ₪ (בגין 100% נכות לצמיתה), קיימים מקרים חריגים שבהם יש החלטה להעניק לנפגע גם מענק [תוספת] חומרה, כשאחוזי הנכות לצמיתה גבוהים מ- 80%. אז, אותו נפגע יקבל תוספת של כ- 50% משווי הנכות לצמיתה, עקב סעיף ההחמרה (מעל 80% נכות רפואית,לצמיתות). היקף הפיצוי המקסימלי בגין מענק החומרה הוא כ- 200,000 ₪ (כ- 50% תוספת לצמיתות). סה"כ כ- 602,000 ₪.
 • בכל מקרה לא יהיה פיצוי בגין פוליסת תלמיד, שערכו הוא למעלה מ – 602,000 ₪, בגין הנכות הצמיתה.
 • במקרה של מוות, עקב תאונת תלמידים, ישולם פיצוי כספי בסך של כ- 150,000 ₪.

מועדי הגשת תביעות לחברות הביטוח

במקרי תאונות, אפשר להגיש תביעות לחברות הביטוח במהלך השנים שבהם שהו התלמידים במסגרות החינוכיות השונות. ולעניין ההתיישנות- 3 שנים נוספות, מהמועד שבו הנפגע בגיר (בן 18), ועד גיל 21.  לאחר מכן, אין אפשרות לתבוע את חברות הביטוח על מקרי תאונות שחלו במסגרות שנות הלימודים.

תביעות מצטברות

קיימים מקרים שבהם יש להגיש תביעות מצטברות, קרי שיש מספר גורמים אותם ניתן לתבוע מעבר ובנוסף לתביעה בגין פוליסת הביטוח בגין תאונות תלמידים, עבור מקרה ספציפי.

כך למשל, אם תלמיד מעד בבית הספר כיוון שהמרצפות לא רוצפו כיאות, אפשר לתבוע בנוסף לחברת הביטוח בגין תאונות תלמידים גם את העיריה שלא תיקנה את המפגע בגין רשלנותה בכך שלא דאגה לתחזוקה הולמת ובנוסף לכך לתבוע את משרד החינוך כיוון שמנהלי בית הספר לא דאגו לתיקון המפגע ולא פיקחו על הנושא כך שיבוצע.

כך למעשה, התביעות הן גם תביעות חוזיות כנגד חברות הביטוח (מכוח פוליסת תאונות תלמידים) וגם  במצטבר תביעות מכוח עילת הנזיקין נגד כל הגורמים האחרים, בגין רשלנות והפרת חובות חקוקות שגרמו לנזק ולפגיעה, כגון תביעה נגד העירייה ומשרד החינוך.

עו״ד דב לרר