מיסוי בין-לאומי והשלכותיו על תושבי ישראל – עו"ד מאיר נוסבאום

בעידן הגלובלי הניידות של אזרחים ממדינה למדינה היא עניין שבשגרה. רשויות המיסוי בארץ ובעולם מחויבות לצעוד קדימה ולבצע שינויים חוקתיים המתאימים לזמנים המודרניים.

עו"ד מאיר נוסבאום עוסק בתחום דיני המסים ובעיקר בתחום המיסוי הבין-לאומי. השינויים הרגולטורים התכופים בתחום זה, מחייבים ידע רב ומעמיק, ראיה רוחבית והבנה של כל נושא לעומקו כדי לנהל באופן נכון ומקצועי ביותר, את תיקיהם של לקוחותיו.


בעידן הגלובלי הניידות של אזרחים ממדינה למדינה היא עניין שבשגרה. רשויות המיסוי בארץ ובעולם מחויבות לצעוד קדימה ולבצע שינויים חוקתיים המתאימים לזמנים המודרניים.

עו"ד מאיר נוסבאום עוסק בתחום דיני המסים ובעיקר בתחום המיסוי הבין-לאומי. השינויים הרגולטורים התכופים בתחום זה, מחייבים ידע רב ומעמיק, ראיה רוחבית והבנה של כל נושא לעומקו כדי לנהל באופן נכון ומקצועי ביותר, את תיקיהם של לקוחותיו.

סוגי המיסוי הקיימים

  1. מס טריטוריאלי – מס המשולם במדינה בה הופקה ההכנסה החייבת במס.
  2. מס פרסונלי – מס המשולם במדינה שבה אתה תושב, ללא קשר למיקום שבו הייתה לך הכנסה.

החרגה – תושבי חוץ, משלמים מס טריטוריאלי כדי שלא ישלמו כפל מס.

מיסוי בין-לאומי והשלכותיו על תושבי ישראל

  • תושב ישראלי, משלם מס למדינת ישראל.
  • תושב ישראלי ששינה את התושבות שלו ועבר לגור במדינה אחרת – ישלם בה את המיסים על הכנסתו.
  • כדי לקבוע אם אדם מסוים הוא תושב מדינת ישראל או לא, נבדק נושא מרכז החיים. איפה נמצא אותו אדם ברוב ימי השנה, בישראל או מעבר לים. אם היה בארץ לפחות 183 יום בשנה, הרי שהוא תושב ישראל, אך אם שהה בה פחות מ – 183 ימים הרי שמרכז החיים שלו הוא במדינה זרה.
  • חברות שהתאגדו בישראל משלמות מיסוי עבור הכנסותיהם ותשלומי דיווידנד בחו"ל רק אם השליטה והניהול של החברה מתבצעים בפועל במדינה זרה. כל עוד השליטה והניהול קורים בישראל, המיסוי ישולם כאן.
  • גם אם בעלי המניות הם ישראלים אך הם לא אלה שמנהלים בפועל את החברה אלא המנכ"ל והעובדים הנמצאים בחו"ל, הרי שמדובר בחברה זרה. בעלי המניות והדירקטורים מצהירים על כך באמצעות טופס 150 למס הכנסה.

תכנון מס

זכותו של כל אדם לתכנן מראש את צעדיו ואת אופן חישובו של המס האישי שלו. כל עוד הדבר נעשה תוך הקפדה על חוקי המדינה ובאופן נבון ומקצועי.

בעבר היו דיונים משפטיים שסוגיה זו עלתה בהם ושופטים בכירים קיבלו את עמדתם של עורכי הדין בנושא זה ופסקו כי מקובלת עליהם תפיסת עולם זו בנושא המיסוי. בכמה פסיקות נאמר כי גם עובדים הנוסעים בשליחות ממקום עבודתם לפרקי זמן של שנה, שנתיים או יותר ומקבלים את משכורתם בחו"ל זכאים לשלם מס על פי הנהוג במדינה זו ולא בישראל.

מקלטי מס

הכינוי למקלטי מס הוא למדינות שבהן חברות לא משלמות מיסים כלל על הכנסותיהם ועל משיכת דיווידנד, או לחילופין משלמות מס נמוך ביותר. אלה מדינות כמו אירלנד או מלטה החברות בארגון הבין לאומי OECD, וחוקי המס שלהן מיטיבים עם בעלי העסקים. לאור עובדה זו הזדרזו אנשים רבים להתאגד דווקא במדינות הללו כדי לא לשלם מס כלל או לשלם מס מופחת וכך רוב ההכנסות יישארו בידיהם.

למרות ההטבות, הממשל במדינות אלה מקפיד לבצע פיקוח ובקרה על החברות הזרות כדי לוודא שאכן הן מנהלות בפועל את עסקיהן מהמדינות הללו ולא משתמשות במדינה זו ובחוקיה ככיסוי בלבד לצרכי מס.

היערכות של רשות המיסוי

רשות המיסוי מכירה בעובדה שהיא חייבת לקבל מידע עדכני על ישראלים או על חברות ישראליות הפועלות במדינות המהוות מקלטי מס ובמדינות אחרות מעבר לים, לכן חתמה המדינה על הסכמים לחילופי מידע בתחום המיסוי עם מדינות רבות כדי לבדוק באופן רציף ומעמיק את הנתונים באופן שאין חריגות או פעולות לא חוקיות היוצרות אי תשלום מס כחוק.

הרשויות מודעות היטב לתחרות בין המדינות השונות על גובה המס והרצון הטבעי של כל גוף לשלם מס כחוק אך מופחת. המס בישראל הוא גבוה מאד, והמגמה הבין לאומית היא להפחית את נטל המס הרובץ על בעלי העסקים והעובדים ומשנה לשנה גובה המס אכן הולך ופוחת במדינות רבות.

תוצאות נלוות לחוקי המיסוי בישראל

אחת מאבני הנגף של חוקי המס בישראל הם הבנקים. הם שומרי הסף לגבי תשלומי המיסים ולעיתים קרובות הם מתנגדים להעברת הכסף לחו"ל עבור מיסים כיוון שהם חוששים שיעברו על חוקי הלבנת ההון וייקנסו בתשלומים גבוהים כפי שקרה לאחרונה לכמה מהבנקים הגדולים בישראל.

בעיה נוספת שנוצרה עם הזמן עקב חוקי המיסוי היא תושבי החוץ. בעבר הם העבירו כספים רבים ממדינותיהם לישראל, רכשו כאן נכסים, עשו עסקים רבים והכלכלה פרחה גם בזכותם. במדיניות העכשווית הם אינם יכולים להעביר כספים לישראל, דבר הפוגע בכלכלה הישראלית.

מיסוי בין לאומי הוא נושא אקוטי ומורכב. כדי להתנהל בחוכמה חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין המתמקצע בתחום זה, שייעץ וינתב אתכם לדרך הנכונה ביותר עבורכם תוך התחשבנות בכל ההיבטים של סוגיה זו.

עו״ד מאיר נוסבאום

לייעוץ עם עו״ד מאיר נוסבאום

072-3946016